top
Hidrostal • Gigering 27 • 8213 Neunkirch
T: Neunkirch • E-Mail

Documents

superbetsy_thumbnail_de

Brochures

 
case-studies

Case Studies

 
downloads

Downloads

Wie können wir Ihnen helfen?
*Vorname
*Nachname
*Firma
*E-Mail
Betreff
*Nachricht

How did you hear about us?

*Geben Sie den Code ein:
Navigation
Navigation
Navigation
Dokumenter
Cases
Content Denmark

 

Hidrostal i Denmark

Siden 1994 har Hidrostal Scandinavia udviklet, produceret og monteret pumpesystemer over hele verden indenfor spildevand og andre krævende væsker med et højt tørstofindhold.

Kernen i hele vores produktudvikling er at sikre tilstopningfri og skånsom pumpning ave pulseringsegenskaber, miljøvenlighed og energieffektivitet.

I løbet af de seneste år har Hidrostal Scandinavia udviklet nye forretningsområder inden for aqua farming og pumpeservice.

I dag beskæftiger vi over 60 medarbejdere i Skandinavien inden for eksport, projektledelse, produktion af udstyr til spildevand og akvakultur, service og installation på vores 4 adresser.

Anvendelsesområder

På grund af Hidrostal pumpens fremragende egenskaber bruges den i mange kommunale og industrielle virksomheder. De pumper skånsomt og energieffektivt de mest forskelartede væsker og materialer. Vores specialister udvælger de rette materialekombinationer og tilpasser hver pumpe individuelt til de lokale forhold. På denne måde sikrer vi, at Hidrostal-pumperne fungerer optimalt under vanskelige forhold, og opnår de bedste resultater med hensyn til ydeevne, energieffektivitet og lave livscyklusomkostninger.

Attributes
 • tilstopningsfri pumpning
 • høj sugeemne
 • skånsom pumpning på grund af lave forskydningskræfter
 • høj effektivitet
 • stabil, stejl pumpekurve
 • lang levetid
 • Kontinuerligt flow proportionalt med hastigheden
 • høj trykstabilitet over et bredt hastighedsområde
Spildevand

Den frie kuglegennemgang er den dokumenterede forudsætning for en pumpes evne til at pumpe faste stoffer uden tilstopning. På trods af nye trends og "innovative" designs er dette koncept stadig den vigtigste egenskab for at sikre tilstopningsfri pumpning.

Sammensætningen af spildevand er meget varierende og ofte svær at forudsige. Den store frie kuglegennemgang i en pumpe sikrer, at de stoffer, der transporteres i vandet - uanset om de er hårde eller bløde, langfibrede eller kompakte, ikke tilstopper pumpen. En stor fri kuglegennemgang i pumpehjulet gør det let for store genstande at passere igennem og forhindrer ophobning af tekstiler eller fibre.

Forholdet mellem pumpens kuglegennemgang, som faste stoffer kan passere igennem, og pumpens afgangsdimension (kaldet Free Passage Index - FPI) sikrer, at potentielle købere guides gennem de forskellige pumpesortimenter på markedet.

Wastewater Specs

I gennemsnit sikrer Hidrostals hydraulikker det højeste Free Passage Index (FPI) på 0,88 for pumper mellem 80 og 200 mm afgangsdiameter og går helt op til 1 for enkelte pumper, hvilket svarer til en fuldstændig uhindret passage. For pumper med en diameter på afgangssiden på mere end 200 mm stiger FPI for Hidrostal-pumper endda sammenlignet med andre centrifugalpumpedesign, der er egnede til håndtering af faste stoffer. Dertil kommer en enestående pumpe effektivitet på op til 87 %. Den eneste anden pumpetype, der kan opnå et lignende FPI-indeks, er vortex-designet, men med en betydeligt lavere energi effektivitet.

Construction Intro

Hidrostal leverer en bred vifte af pumper, der er velegnede til bygge- og anlægsopgaver. Store kuglegennemgange er afgørende, når man håndterer slam, sten, murbrokker eller selv malm både over og under jorden. Robusthed og pålidelighed er vigtigt, hvad enten det drejer sig om dræning af byggepladser eller pumpning af spildevand. Vores tredjegenerations mobile dieselpumpeenhed; IPS SuperBetsy er den ideelle løsning til mobile pumpeopgaver og midlertidige installationer.

I byggebranchen kan man finde dræningsløsninger mange steder. Så snart opgaven bliver vanskelig, er Hidrostal den rigtige partner. Uanset om der skal bygges ny infrastruktur, vedligeholdes eller repareres eksisterende infrastruktur, eller der er behov for midlertidig pumpning, er anvendelsesmulighederne for Hidrostals skruecentrifugalpumper mange: afvanding af udgravninger, grundvandssænkning, pumpning af slam og bentonit, pumpning af spildevand, afvanding af tunnelbyggepladser, beskyttelse mod oversvømmelser, afvanding af områder og opførelse af vandlande.

Construction 2

I alle disse løsninger er følgende egenskaber ved Hidrostals skruecentrifugalpumper i årtier blevet anerkendt af vores kunder over hele verden:

 • tilstopningsfri pumpning
 • robust konstruktion
 • lang levetid
 • høj pumpehastighed
 • høj effektivitet
 • forskellige slidmuligheder
 • god tilgængelighed af reservedele
Food Intro 1

Den allerførste Hidrostal-pumpe blev udviklet i 1960'erne til at lodse frisk fisk fra en trawler uden at beskadige fangsten. Fra sin succesfulde oprindelse i pumpning af fisk har Hidrostal udviklet en bred vifte af løsninger, der også drager fordel af pumpernes nænsomme håndteringsegenskaber.

F-pumpen fra Hidrostal med det unikke skruecentrifugalhjul er ideel til transport af råmaterialer, vi tilbyder pumpning i stedet for med transportbånd, conveyors eller andet transportmedie.

Det lukkede rørsystem har den fordel, at det er hygiejnisk og renere, da det er beskyttet mod eventuelle forurenende partikler fra omgivelserne.

Foody Intro 2

Driftsomkostningerne reduceres ved at rørsystemet er lettere at vedligeholde end bånd eller transportører. Færre udsatte bevægelige dele forbedrer sundheds- og sikkerhedsmiljøet.

Ud over de skånsom pumpning i forbindelse med råvareforarbejdningen er Hidrostal pumperne også velegnet til energieffektiv cirkulation og fjernelse af  skyllevand, der bruges til at rengøre råvarerne. Det indeholder ofte grus, sand, skræller og grøntsagsklumper. Hidrostal-hydraulikkomponenter, der er lavet af slidstærke materialer og med en stor kuglegennemgang, giver en robust og pålidelig løsning.

Opsamling af spildevand

I pumpestationer og opsamlingsanlæg kan spildevand flyttes uden problemer med den tilstopningsfri Hidrostal skruecentrifugalpumpe, i de fleste tilfælde endda uden ekstra udstyr til primær behandling.

Husholdningsspildevand

Hidrostal skruecentrifugalpumper anvendes også til lavere flowhastigheder, hvilket ofte er tilfældet ved pumpning af husholdningsspildevand, skruecentrifugalpumpens egenskaber og garanterer problemfri og tilstopningsfri drift.

Behandling af spildevand

Hidrostal-skruecentrifugalpumpens fremragende egenskaber sikrer pumpning af væsker med et højt tørstofindhold uden tilstopning, og gør den til en vigtig faktor i spildevandsbehandling.

 

Industrielt spildevand

Industrielt spildevand har ofte meget specielle egenskaber. Hidrostal-skruecentrifugalpumpen fås i en variant i rustfrit stål af høj kvalitet for derved at øge modstandsdygtighed over for aggressive medier og er derfor også ideel til fjernelse af disse medier.

 

Håndtering af gylle

Takket være dens tilstopningsfrie egenskaber er Hidrostal skruecentrifugalpumpe ideel til vanskelige pumpeopgaver inden for landbruget, såsom transport og behandling af tyktflydende gylle, der indeholder langfibrede emner.

 

Spildevand fra skibe

Der stilles særdeles høje krav til pålideligheden af laste- og lossesystemer samt kloaksystemer på skibe og offshore-platforme. Hidrostals skruecentrifugalpumpe giver den størst mulige fleksibilitet til brug inden for disse systemer, selv på store fragt- og krydstogtskibe. Materialer af høj kvalitet, der er en del af Hidrostals standardsortimentet, herunder Duplex og rustfrit stål, sikrer fremragende korrosionsbestandighed, selv over for havvand.

 

Afvanding og dræning

Med den rette udvalgte Hidrostal skruecentrifugalpumpe kan et næsten alle dræningsopgaver håndteres både indendørs og udendørs

 

Slam, gylle og bentonit

Væsker med forskellige viskositeter - selv med meget højt tørstofindhold, kan pumpes problemfrit med Hidrostal skruecentrifugalpumpen.

 

Renovering af kanaler og brønde

Inden for anlægsarbejde er der brug for robuste og pålidelige pumpeløsninger til de store udfordringer, der ofte opstår i forbindelse med dræning under byggerier. Uanset om det f.eks. drejer sig om en bypass-løsning ved kanalrenovering eller dræning af brønde og grøfter, kan den korrekte udvalgte Hidrostal skruecentrifugalpumpe nemt løse sådanne  krævende opgaver. Det betyder ikke noget, om vandet er relativt rent, tykt mudret eller indeholder knuste sten.

 

Tunnelering

Hidrostals skruecentrifugalpumpe har vist sig at være særdeles velegnet til krævende opgaver inden for byggebranchen, hvor der kræves  pumper til pumpning af vand med et højt indhold af sten og sand.

 

Overvågning af oversvømmelser

Pålidelig pumpedrift er af største betydning for forebyggende beskyttelse mod oversvømmelse. Hidrostal skruecentrifugalpumpe tilbyder gode muligheder for løsninger inden for et næsten ubegrænset antal udfordringer inden for dette område.

 

Vandlande

Håndtering af vand til forlystelsesparker opnås nemt med Hidrostals udvalg af centrifugalpumper. Dykbare aksialpumper genererer høje flows og lave trykhøjder for at skabe en spændende og udfordrende bane til white-water til eksempelvis kajakroning og vandredningsøvelser. Mellemtrykspumper leverer flow til vandfald i menneskeskabte vandlande. Hidrostals evne til at håndtere faste stoffer sikrer, at eventuel vegetation i vandet ikke bliver trukket med ind i pumpen.

 

Papirmasse og papir

Fra træflis til den færdige papirmasse og videre til papirproduktion kan Hidrostal skruecentrifugalpumpe bruges til transportopgaver i næsten hvert eneste procesområde. Pumper i materialer af rustfrit stål af høj kvalitet fås i standardversionen såvel som forskellige specialdesign, dette sikrer maksimal modstandsdygtighed til forskellige anvendelsesområder.

 

Olie og gas

I dette segment, hvor der ofte arbejdes under ekstremt vanskelige miljøforhold, er Hidrostal skruecentrifugalpumpen i stand til at håndtere et næsten ubegrænset antal pumpeopgaver. Takket være pumpens fremragende egenskaber til pumpning af vanskelige medier med højt tørstofindhold, pumpens unikke egnethed til skånsom pumpning, samt sidst men ikke mindst, pumpens meget robuste design, ”arbejder” Hidrostal pumpen i utallige applikationer på platforme, raffinaderier og  tilsvarende anlæg.

 

Minedrift

Udvinding af ædelmetaller og mineraler indenfor mineindustrien sker ved hjælp af mekaniske processer under udgravningen af mineralerne. Der forekommer også forskellige kemiske processer idet ædelmetaller udvindes gennem fortynding og udvaskning fra det øvrige udgravede materiale. Mineindustrien omfatter mange pumpetyper til håndtering af spildevand med slibende slam og kemiske væsker, dette er med til at nedsætte pumpens levetid. Slibende slam og kemiske væsker er store udfordringer inden for mineindustrien, her Hidrostal-skruehjulet perfekt egnet.

 

Kemikalier

Takket være de fremragende egenskaber ved pumpning af vanskelige medier er Hidrostal skruecentrifugalpumpen ideel til brug i procesindustrien. Meget tyktflydende væsker kan pumpes lige så let som dem med et meget højt tørstofindhold. Den store fleksibilitet i valget af tætninger og konstruktionsmaterialer i syrefast, rustfrit Duplex-stål gør det især muligt for os at tilbyde pumper med høje krav til korrosions- og kemikaliebestandighed.

 

Spåner og skærevæske

Pumpning i lukkede rørsystemer er en pladsbesparende og meget effektiv metode til at transportere spåner, der skal fjernes under forskellige bearbejdningsprocesser. Takket være pumpens enestående evne til at pumpe væsker med et meget højt indhold af faste stoffer uden tilstopning, er Hidrostal skruecentrifugalpumpe ideelt til denne opgave. På grund af den høje hydrauliske effektivitet er energiforbruget og dermed driftsomkostningerne betydeligt lavere sammenlignet med systemer som f.eks. transportbånd.

 

Vandindtag og kraft

Mangfoldigheden af pumpeopgaver fra små vandkraftværker til krævende havvandsapplikationer og de udfordringer, der følger med disse applikationer, er næsten ubegrænset. To ofte nævnte og meget vigtige kriterier er Hidrostalpumpens gode sugeevne og fiskevenlige egenskaber. Med Hidrostal skruecentrifugalpumpen kan der skabes driftssikre løsninger inden for disse segmenter på trods af de høje krav, der stilles til løsningerne.

 

Marine

Hidrostal skruecentrifugalpumpen er oprindeligt udviklet til offshore fiskeapplikationer. Takket være dens fremragende egenskaber og et bredt udvalg af produkter er utallige andre anvendelser til en lang række medier - selv sådanne medier med meget højt indhold af faste stoffer - i dag mulige i marine- og offshoreindustrien. Inden for skibsbygning er det f.eks. forsynings- eller spildevandssystemer på små såvel som store fragt- eller krydstogtskibe og skibsværfter. I havne og på offshore-anlæg er laste- og lossefaciliteter eller forsyningssystemer til fragtskibe og olietankere udstyret til at pumpe forskellige væsker.

 

Drikkevand og kunstvanding

Vi tilbyder vertikale turbinepumper i tørt og dykket udførelse til transport af vand såvel som dybbrøndspumpning til vandudvinding. Vi tilbyder både et- og flertrinspumper med radialt, blandet eller aksialt flow. Pumperne tilbydes i forskellige materialer som bronze, nodulært jern, rustfrit stål, duplex og andre, med optimerede hydrauliske egenskaber med høj effektivitet.

Frugt & Grønt

Hidrostal skruecentrifugalpumpen med lukket løbehjul er specielt udviklet til skånsom pumpning af råprodukter i fødevareproduktionen. Dette omfatter sarte produkter som frugt og grøntsager, der kan pumpes i en bærevæske hen til fremstillingsprocesserne uden de beskadiges eller kvaliteten forringes.

 

Fisk og aquakultur

Pumpetype "F" inden for Hidrostals forskellige produktserier betyder faktisk "fisk" og er med det lukkede pumpehjul, der bruges til denne applikation, unikt egnet til pumpning af levende fisk.

 

Brygning og vinfremstilling

Skånsom håndtering af råmaterialer med Hidrostal centrifugalpumper med skruehjul

 

Sukker, melasse og pastaer

Ligesom slam og væsker med et højt tørstofindhold kan Hidrostal skruecentrifugalpumpen også bruges til problemfrit at pumpe pastaagtige og meget viskøse medier. Til disse medier, som er kendt for at være vanskelige at transportere, bruger andre fødesystemer ofte forskydningsanordningsprincippet, hvilket kan have en negativ indflydelse på kvaliteten og mediets forventede egenskaber. Takket være Hidrostal-pumpens fremragende egenskaber inden for skånsom pumpning kan den transportere ensartet og kontinuerligt uden at ændre mediets tilstand og opfylder dermed de højeste krav, selv i ekstremt krævende og udfordrende produktionsprocesser.

 

Slagteriaffald

Enorme mængder af slagteriaffald som knogler og brusk, fedt og blod leveres til fødevare- og klæbeindustrien og videreforarbejdes til de ønskede hoved- eller biprodukter i til tider komplekse processer. Takket være Hidrostalpumpens unikke egnethed til skånsom pumpning af sarte og tyktflydende medier og dens evne til problemfrit at pumpe væsker med et meget højt tørstofindhold, er Hidrostal-skruecentrifugalpumpen velegnet til et stort antal anvendelsesområder i dette markedssegment. Hidrostal-pumpen kan bruges til næsten alle individuelle produktionstrin, fra råmaterialet som benmel til de medier, der ofte virker pastaagtige og tyktflydende i de efterfølgende fremstillingsprocesser.

 

Statement 1
"Jeg sætter pris på det behagelige arbejdsmiljø med godt samarbejde med kolleger inden for Hidrostal Group."

Jessica van Hoek - Finansadministration
Statement 2
"At hjælpe unge mennesker med at starte en tilfredsstillende karriere med min erfaring og viden er noget, jeg især nyder."

Jörg Wessler, faglærer og teknisk modelbygger
Statement 3
"Det er fantastisk at dedikere sig selv hver dag til at arbejde i en professionel organisation og med produkter af høj kvalitet."

Jack Ditvoorst - Account Manager
Statement 4
"For mig handler Hidrostal om værdifuldt samarbejde, personlig udvikling og varieret arbejde inden for en bred vifte af områder."

Regula Storrer, konstruktionsingeniør, underviser / maskinkonstruktør
Vores værdier
Bæredygtighed
Kvalitets- og miljøpolitik
FN's Global Compact og compliance
Pumper til en miljøvenlig verden

Siden virksomheden blev grundlagt af Martin Stähle i Peru i 1957, har Hidrostal altid været uafhængig og familieejet. Hidrostal fremstiller pumpesystemer af høj kvalitet og med lav vedligeholdelse - fra små, bærbare pumper til byggepladser og oversvømmede kældre til spildevandspumper på ti tons og pumper til faste stoffer med høj densitet.

Miljøbeskyttelse og bæredygtighed har været en central del af Hidrostals filosofi siden grundlæggelsen. Vores produkter skal bruges til nyttige formål, bidrage til folks sundhed og beskytte miljøet.

Ledelse

Hidrostal Group er vokset kontinuerligt i løbet af de sidste 60 år og er i dag struktureret som et holdingselskab med hovedkvarter i Neunkirch, Schweiz. Hidrostal har sine egne salgsselskaber i 20 lande og fremstiller også pumper og dele på sine egne støberier.

 

Virksomhedens ansvar

Hos Hidrostal gælder høje etiske standarder, en klar forpligtelse til overholdelse og de højeste kvalitetsstandarder. Miljøbeskyttelse og bæredygtighed er en integreret del af vores værdier, og denne filosofi er indgroet i alle medarbejdere og ledelsen.

Vores historie

I Lima, hovedstaden i Peru, ligger oprindelsen til virksomheden Hidrostal. Opfindelsen af skruecentrifugalpumpen for mere end 60 år siden har skabt grundlaget for Hidrostals udvikling og succes i Peru. I dag opererer Hidrostal over hele verden.

Hidrostal i hele verden

Hidrostal opererer i over 100 lande verden over. Vi har datterselskaber i 20 lande og 3 produktionssteder. Vi beskæftiger over 1000 mennesker på verdensplan.

Daniel Häring
Formand for bestyrelsen, Hidrostal Holding AG

Dr. Daniel Häring, schweizer, født 1978, studerede jura på universitetet i Basel og dimitterede summa cum laude i 2003. I 2005 fik han sin doktorgrad i jura, også summa cum laude. I 2006 fik han bestalling som advokat i Basel-Landschaft. Daniel Häring arbejdede som assistent på universitetet i Basel og som fuldmægtig ved kantonretten i Basel-Landschaft, før han i 2007 blev ansat som advokat i advokatfirmaet böckli bühler partner, hvor han har været partner siden 1. januar 2012. Daniel Härings praksis fokuserer på handels- og selskabsret ("business law"). Han rådgiver virksomheder, bestyrelser og ledelser i alle juridiske spørgsmål ("single point of entry"). Hans styrker omfatter også (kommerciel) strafferet, kontraktret, life sciences og retssager af enhver art. Han har stor erfaring med komplekse nationale og internationale spørgsmål og tvister. Derudover er Daniel Häring dommer ved kantondomstolen i Basel-Landschaft og medlem af kantonens advokateksamenskommission. Han er medlem af bestyrelser og foreningsbestyrelser. I 2018 blev han valgt som medlem af bestyrelsen for Hidrostal Holding AG. Siden sommeren 2022 har han været formand for bestyrelsen i Hidrostal Holding AG.

«Som bestyrelsesformand for Hidrostal Group er jeg fuldt engageret i Hidrostal-virksomhedens succesfulde og bæredygtige fremgang i tæt og tillidsfuldt samarbejde med den administrerende direktør og resten af bestyrelsen.»
Rolf Schweizer
Administrerende direktør Hidrostal Holding AG

Rolf Schweizer, schweizer, født 1974, overtog ledelsen af Hidrostal Group i foråret 2022. Han har over 30 års erfaring i det industrielle B2B-miljø, herunder omkring 20 år i ansvarlige lederstillinger i en international kontekst. Før han kom til Hidrostal Group, tilbragte han omkring 7 år i Tyskland, hvor han bl.a. var ansvarlig for Voith Turbos industrielle forretning som CEO. Før sin tid i Tyskland havde han forskellige udfordrende stillinger hos STADLER RAIL (5 år), hos GDELS-MOWAG (8 år) og hos SULZER (5 år). Rolf Schweizer har en grad i maskinteknik med videreuddannelse i informationsteknologi og en Executive MBA fra University of St. Gallen.

«Jeg er engageret i at skabe profitabel og bæredygtig vækst i Hidrostal Group sammen med det øverste ledelsesteam og i tæt samarbejde med Hidrostal Groups bestyrelse. Min ambition er at udvikle Hidrostal Group til den globalt foretrukne partner for skruecentrifugalpumpeløsninger til skånsom håndtering af væske og faste stoffer.»
Virksomhedens ansvar

Hidrostal står for uafhængighed, bæredygtighed og kvalitet. For Hidrostal Group med sit globale produktionsnetværk og sine ca. 20 salgs- og serviceselskaber gælder høje etiske standarder og ubegrænset forpligtelse til compliance. Vores opfattelse af compliance går langt ud over overholdelse af love og regler i alle forretningsaktiviteter og kontrakter.

Læs mere her
Vores værdier
Bæredygtighed
Kvalitets- og miljøpolitik
FN's Global Compact og compliance
Virksomhedens ansvar

Hidrostal står for uafhængighed, bæredygtighed og kvalitet. For Hidrostal Group med sit globale produktionsnetværk og sine ca. 20 salgs- og serviceselskaber gælder høje etiske standarder og ubegrænset forpligtelse til compliance. Vores opfattelse af compliance går langt ud over overholdelse af love og regler i alle forretningsaktiviteter og kontrakter.

Uafhængighed

Siden begyndelsen har Hidrostal været en uafhængig, familieejet virksomhed. Hos Hidrostal har vi altid troet på, at uafhængighed er den bedste forudsætning for at nå vores egne mål, og at selvfinansiering er grundlaget for uafhængighed. Vores uafhængighed giver os mulighed for at træffe frie iværksætterbeslutninger til gavn for vores kunder, medarbejdere og virksomheden.

Bæredygtighed

Bæredygtighed og beskyttelse af miljøet har været en integreret del af Hidrostals filosofi, siden virksomheden blev grundlagt. Dette afspejles ikke kun i vores strategier og beslutninger som virksomhed, men også i de værdier, der praktiseres af virksomhedens ejere og medarbejdere. Hidrostals produkter er beregnet til at blive brugt til fornuftige formål, til at fremme menneskers sundhed og beskytte miljøet.

Kvalitet

Produkter af høj kvalitet og en kontinuerlig forpligtelse til forbedring danner grundlaget for vores virksomhed. Vi opnår dette med vores kvalificerede og motiverede medarbejdere, de bedst mulige arbejdsmaterialer og dybdegående kvalitetskontroller. Derfor investerer vi også i et usædvanligt højt niveau af vertikal integration.

Når vi udvikler vores produkter, stræber vi også efter brugsværdi som levetid, omkostningseffektivitet og naturlig energieffektivitet. Hidrostal-pumper har en levetid, der ligger over gennemsnittet, og de kræver kun lidt vedligeholdelse.

Kvalitets- og miljøpolitik

Vores kvalitetspolitik er baseret på vores virksomhedsværdier: uafhængighed, kvalitet og bæredygtighed.

Den danner grundlaget for tilfredse kunder og vores virksomheds succes. Vi følger ISO 9001:2015 (kvalitetsstyring) og EN ISO 14001:2015 (miljøstyring) og følgende aspekter:

 • Kvalitet
  Kvaliteten af vores produkter er en vigtig del af grundlaget for vores forretningsaktiviteter. Det er et vigtigt kriterium for købsbeslutninger og danner et pålideligt bånd til vores kunder.
 • Kundeorientering
  Vi er bevidste om, at vores virksomheds succes afhænger af tilfredse kunder. Derfor stræber vi efter at forstå vores kunders nuværende og fremtidige behov, at opfylde deres krav og at overgå deres forventninger.
 • Lederskab
  Ledere skaber overensstemmelse mellem virksomhedens formål og retning. De skal skabe og vedligeholde det interne miljø, hvor enkeltpersoner kan engagere sig fuldt ud i at nå virksomhedens mål.
 • Leverandørforhold
  Hidrostal og dets leverandører er indbyrdes afhængige. Gode relationer til gensidig fordel øger begge parters evne til at skabe værdi.
 • Kontinuerlig forbedring
  Kontinuerlig forbedring af kvalitet, kundeorientering, lederskab og leverandørrelationer forbedrer organisationens samlede præstation og er en permanent bestræbelse for vores virksomhed. Vores virksomheds mål er at fremstille produkter af høj kvalitet på en miljømæssig forsvarlig måde. Fokus for vores bestræbelser på at opnå et højt niveau af kvalitet og miljøbeskyttelse er vores kunders tilfredshed. Vores mål er at opfylde deres krav. Derfor bruger vi optimale testmetoder med moderne testudstyr i vores kvalitetssikring.
Quality and Environmental Policy
 • Miljømæssige krav
  Hidrostal tager sit ansvar over for miljøet alvorligt og bidrager aktivt til bevarelsen af den økologiske balance. Til dette formål observerer og evaluerer vi de miljømæssige aspekter af vores aktiviteter, produkter og tjenester.
 • Livscyklus
  Vi vurderer påvirkningen af vores produkter i hele deres livscyklus, herunder deres anvendelse, energibehov og bortskaffelse. Hidrostal rådgiver sine kunder om miljø- og sikkerhedsaspekter.
 • Information
  Ved regelmæssigt at give vores medarbejdere viden om miljømæssige aspekter skaber vi grundlaget for ansvarlig og kreativ handling.
 • Miljømæssige forskrifter
  På eget initiativ og ansvar går vi ud over lovmæssige og officielle regler og krav. Vi forsøger også at indarbejde genkendelige fremtidige udviklinger i miljølovgivningen i vores aktuelle handlinger.
 • Investeringer
  Når vi foretager investeringer, vælger vi den bedste tilgængelige teknologi, så vidt rimeligheden er garanteret, og vores økonomiske muligheder tillader det. Vi inddrager vores leverandører i processen med løbende forbedring og videreudvikling af miljøledelsessystemet.

 

Den originale tilstopningsfri pumpe

Pumpning af væsker med  problematisk indhold som f.eks. levende fisk var den oprindelige årsag til at firmaet Hidrostal blev startet op. I dag er vores pumpeløsninger optimeret til uovertruffen tilstopningsfri drift. Dette opnår vi ved en kombination af markedets  største kuglegennemgang og den velkendte og unikke hydrauliske form på vores skruecentrifugalløbehjul.

Overlegne hydrauliske egenskaber

Vores pumpehydraulik har nogle meget enestående egenskaber, som er afgørende for optimale løsninger af mange pumpeopgaver. Ud over høj virkningsgrad, stor fri kuglegennemgang og en skånsom pumpning (lave forskydningskræfter) er ydelseskurven meget stabil og stejl. Ovennævnte er meget vigtigt for at opnå perfekte løsninger på mange pumpeopgaver. Sidst, men ikke mindst, gør den fremragende NPHSr-egenskab (sugeevne) Hidrostal-skruecentrifugalpumpen uerstattelig i mange pumpeanlæg.

Bredt udvalg af muligheder og materialer

Vores produktion tilbyder en bred vifte af muligheder og materialer. Med egne støberier er vi i stand til at levere en bredt sortiment af materialer i ensartet kvalitet. Derudover tilbyder vi et uovertruffet udvalg af muligheder inden for mekaniske akseltætninger, beskyttelsessensorer, dykkede og druknesikre motorer, stik- og kabeltyper, motorspændinger og -frekvenser samt forskellige Ex-beskyttelsesstandarder.

Kompakte pumper

Spiralformede pumper

Kompakte pumper

De kompakte Hidrostal pumper med skruecentrifugalhjul er kendetegnet ved stor fleksibilitet og robusthed og deres praktiske anvendelighed. Takket være det unikke Hidrostal skruecentrifugalløbehjul kan der pumpes en lang række væsker med konstant ydelse. Dette gælder også selvom væskerne indeholder  forskellige typer af faste stoffer og fibermaterialer.
 

Læs mere her

Dykkede pumper

Pumper med aksialt indløb

Dykkede pumper

Vores dykpumper er udstyret med Hidrostals unikke skruecentrifugalløbehjul. De er velegnede til pumpning af spildevand, men også til væsker med et højt indhold af faste stoffer eller fibre.
 

Læs mere her

Druknesikre pumper

Pumper med aksialt indløb

Druknesikre pumper

Druknesikre Hidrostal skruecentrifugalpumper kan, uden at pumpeydelsen påvirkes, anvendes  tørt opstillede eller helt eller delvist neddykkede i den væske, der skal pumpes. Hidrostal pumperne er særdeles  velegnede til urenset spildevand, men også til en lang række andre pumpeopgaver, hvor væsken indeholder faste stoffer eller fibre.

Læs mere her

Pumper med lejebukke

Pumper med aksialt indløb

Pumper med lejebukke

Alsidige, energieffektive Hidrostal skruecentrifugalpumper med lejebukke for vandret eller lodret montage samt for sammenbygning med NORM-motorer.

Læs mere her

Aksiale pumper med rørformet hus

Aksiale pumper

Aksiale pumper med rørformet hus

Hidrostals skruecentrifugalløbehjul er ideelt til aksialpumper (vandløftere). Aksialpumper er designet til at pumpe store vandmængder ved relativt lave løftehøjder. Hidrostals sortiment omfatter adskillige typer af aksialpumper.

Læs mere her

Vertikale sump pumper

Aksiale pumper

Vertikale sump pumper

Vertikale, langakslede sump pumper er centrifugal- eller mixed flow pumper designet til at pumpe vand fra brønde eller tanke, hvor   vandniveau er under den for centrifugalpumperne maksimale sugehøjde.

Læs mere her

Tankomrøring med HidroMix

Mixere og beluftere

Tankomrøring med HidroMix

Hidrostals HidroMix pumpesystem er et praktisk udvendigt monteret alternativ til konventionelle omrører og gasblandere.  Vores system bruger Hidrostals skruecentrifugalpumper til at pumpe gylle, slam m.m. fra tanken og returnere det gennem en eller flere dyser, der er dimensioneret og placeret således, at der sikres en optimal blanding og cirkulation af tankens indhold.
 

Læs mere her

SuperBetsy

Pumpe-systemer

SuperBetsy

SuperBetsy, markedets mest alsidige mobile pumpeanlæg. Alt fra rent vand til urenset spildevand pumpes uden risiko for tilstopning. SuperBetsy er designet til de mest krævende opgaver på byggepladser, i forbindelse med skybrud og stormflod samt når der skal pumpes urenset spildevand.

Læs mere her

PreroClean

Pumpe-systemer

PreroClean

Præfabrikeret selvrensende pumpesump til fjernelse af flydelag og aflejrede faste stoffer i bunden af en spildevandsbrønd.

Læs mere her

Prerostal

Pumpe-systemer

Prerostal

Prerostal er et unikt system, hvor en PreroClean sump sammen med en dykket Hidrostal skruecentrifugalpumpe sikre en effektiv rensning af brønden.

Læs mere her

Flydende pumpestation

Pumpesystemer

Flydende pumpestation

Hidrostals flydende pumpestationer er pumpeløsninger, der bruges i reservoirer, søer og vandløb. De er udstyret med mekaniske, hydrauliske, elektriske og elektroniske systemer som er beregnet for et maritimt miljø, så de fungerer som pålidelige pumpestationer under alle vejrforhold.
 

Læs mere her

Kompakte pumper

Hidrostals kompakte pumper med skruecentrifugalløbehjul er bærbare højt ydende pumper, der er kendetegnet ved deres robusthed og praktiske anvendelighed. Takket være det unikke Hidrostal skruecentrifugalløbehjul kan selv urenset spildevand, slam m.m. pumpes med konstant ydelse.
 

Læs mere her

Dykbare pumper

Vores dykpumper er udstyret med Hidrostals unikke skruecentrifugalløbehjul. De er særdeles velegnede til pumpning af urenset spildevand, men også til slam og væsker med et højt indhold af faste stoffer eller fibre.

Læs mere her

Druknesikre pumper

Druknesikre Hidrostal-skruecentrifugalpumper kan bruges permanent med samme ydelse i tørre pumpeanlæg eller helt eller delvist nedsænket i pumpestationer. De er velegnede til urenset spildevand, men også til slam og væsker med et højt indhold af faste stoffer eller fibre.

Læs mere her

Pumper med lejebukke

Alsidige og energieffektive lejbukke for vandret eller lodret installation og sammenbygning med Hidrostals skruecentrifugalpumper.

Læs mere her

Brochure
Cases
Downloads
Brochure
Downloads
Cases
Downloads
Cases
Brochure
Downloads
Cases
Aksiale skaktpumper (Vandløftere)

Hidrostals skruecentrifugalløbehjul er ideelt til pumper med aksial udløb. Aksiale skaktpumper (vandløftere) er udviklet til transport af store mængder vand og/eller spildevand ved relativt lave løftehøjder. Produktsortimentet omfatter et stort antal pumpestørrelser.
 

Læs mere her

Vertikale turbinepumper

Vertikale turbinepumper er centrifugalpumper eller halvaksiale pumper af mixed flow typen, der er designet til at oppumpe vand fra brønde eller reservoirer. De anvendes typisk, hvor afstanden til vandspejlet er for stort til, at der kan anvendes en tørt opstillet centrifugalpumpe.
 

Læs mere her

Brochure
Download
Cases
Downloads
Brochure
Downloads
SuperBetsy

Det bedste mobile pumpesystem på markedet. Det mobile SuperBetsy-pumpesystem er specielt udviklet til pumpning af vand, urenset spildevand og slam. SuperBetsy er særligt velegnet til indsætning i en nødsituation, hvor der er brug for et mobilt pumpeanlæg.

Læs mere her

PreroClean

Selvrensende pumpesump til fjernelse af flydelag og faste stoffer der normalt ikke kan bortpumpes fra traditionelle spildevandsbrønde.

 

Læs mere her

Prerostal

Prerostal er et unikt system, der sikre en meget effektivt selvrensning af brønde, hvori der anvender dykkede Hidrostal skruecentrifugalpumper.

 

Læs mere her

Flydende pumpestationer

Hidrostals flydende pumpestationer er komplette pumpeløsninger, der anvendes flydende på vandoverflader, hvorfra man har tilladelse til at pumpe vand. De er udstyret med mekaniske, hydrauliske, elektriske og elektroniske systemer for et maritimt miljø og fungere som komplette, pålidelige pumpestationer.

 

Læs mere her

SuperBetsy Content

IPS SuperBetsy - det bedste mobile  pumpesystem på markedet

Pålidelig - effektiv - lav vedligeholdelse

Det mobile IPS SuperBetsy pumpesystem er specielt udviklet til de mest krævende pumpeopgaver og er særligt velegnet til brug under vanskelige driftsforhold.

Uanset om det drejer sig om grundvandssænkning i et byggeprojekt, industriel anvendelse, oversvømmelsesbeskyttelse, pumpning af urenset spildevand og/eller slam, minedrift,  eller dræning, sikrer det tilstopningsfri skruecentrifugalløbehjul med en fri kuglegennemgang fra ø75 mm til ø120 mm en problemfri drift.

SuperBetsy fås med diesel- eller elmotor.

Pumpen er i stand til at håndtere væsker med et højt indhold af faste stoffer, fibre og tyktflydende slam m.m. Det originale og helt unikke skruecentrifugalløbehjul sikrer en særdeles skånsom og energieffektiv pumpning.

SuperBetsy's robuste konstruktion gør det muligt at anvende den i en lang række installationer og miljøer. Den fremragende lydisolering sikrer, at den er ekstremt støjsvag i drift og kan bruges i boligområder med øgede krav til støjbeskyttelse.

SuperBetsy Content

Et innovativt baldakindesign med dobbeltdøre og et hængslet tagpanel garanterer også fuldstændig uhindret adgang til alle drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter.

Ved kun at bruge den nyeste dieselmotorteknologi sikrer Hidrostal, at alle enheder i SuperBetsy-serien opfylder de globale emissionsregler.

Højeffektive motorer med lavt brændstofforbrug kombineret med korrosionsbeskyttede brændstoftanke med stor kapacitet, opnår SuperBetsy lange driftstider uden tankning.

De elektriske motorer, der bruges i IPS SuperBetsy Electric, er i effektivitetsklasse IE3 kombineret med en frekvensomformer i beskyttelsesklasse IP 66.

Det nye BetsyPrime ansugningssystem i forbindelse med en lamelvakuumpumpe sikrer en hurtig og pålidelig ansugning af pumpesættet, selv ved meget store sugehøjder.

SuperBetsy Content

BetsyPrime systemet er et "Intelligent Control System" der sikre at pumpen kun er i drift, når det er nødvendigt.

En kombination af elektroniske og mekaniske sensorer i vakuumkammeret overvåger niveauet i systemet og aktiverer kun vakuumpumpen, når det er nødvendigt. Når det ikke er nødvendigt, slukker den intelligente styring for vakuumpumpen og blokerer tilløbet til vakuumpumpen, så denne beskyttes mod beskadigelse ved indtrængning af den pumpede væske.

Det øger levetiden, reducerer vedligeholdelsesomkostningerne og sparer energi.

SuperBetsy fås i forskellige størrelser med ydelser fra 100 til 1100 m³/h samt med mulighed for overvågning og kontrol samt GPS-placering.

SuperBetsy - Produceret i Tyskland med et hjerte fra Schweiz.

Brochure
Downloads
Cases
Brochure
Downloads
Brochure
Downloads
Cases
Pumper til alle anvendelser

Vi tilbyder produkter, systemer og løsninger til alle anvendelser inden for spildevand, byggeri, industri og fødevarer.

Vores produkters diversitet

Vælg mellem 800 standardhydraulikker, som kan kombineres med omkring 40 motorer eller 40 lejebukke.

Find den perfekte pumpe

I vores pumpeselektor kan du vælge din pumpe. Du angiver flowhastighed, løftehøjde, hastighedskontrol og andre kriterier og får derefter en liste over alle pumper, der passer til din applikation.

Aufzählung

Vi har kapaciteten og ekspertisen til at reparere, ombygge eller opgradere pumper både mekanisk og hydraulisk og kan hjælpe dig med følgende:

 • Rutinemæssig servicering
 • Service ved nedbrud
 • Udvidede garantier
 • Fjernelse af gamle pumper samt geninstallation og idriftsættelse af nye
 • Undersøgelser af pumpestationer
 • Fejlfinding
 • Energioptimering
 • Laseropretning af pumper på fundamenter og vibrationsanalyse
 • Opgradering  af tilstandsovervågning m.m. for forebyggelse af utilsigtede nedbrud
Hidrostal Nyheder

Hidrostal Nyheder

Innovative produktudviklinger, succesfulde projekter og breaking news

Events

Events

Hidrostal deltager i messer over hele verden

Karriere

Karriere

Bliv en del af vores team. Hidrostal tilbyder alt det, der kendetegner en moderne arbejdsgiver.

Content 1

Generelt

Uanset om du foretrækker en fast servicekontrakt for periodisk vedligeholdelse, tilkaldeservice,  service ved nedbrud eller assistance til dine egne servicetknikere, kan Hidrostal imødekomme disse ønsker.

Serviceniveauer

I enhver form for kontraktservice er det slutbrugeren, der bestemmer, hvilket arbejde der skal udføres, og med hvilken hyppighed. Vi giver dig vores råd om muligheder og nødvendigheder.

Etablering af kontrakter giver mange fordele, f.eks.:

 • Planlagt og grundig vedligeholdelse af dine pumpeanlæg udført af vores erfarne serviceteknikere.
 • Forøgelse af holdbarheden af dine pumper
 • Reduktion af unødvendige vedligeholdelsesomkostninger
 • Genkendelse af mulige vedligeholdelsesmønstre

Vi tilbyder omfattende vedligeholdelsespakker til alt fra en enkelte pumpe til pumpeanlæg med mange og pumper.

Hidrostal er i stand til at hjælpe dig med mere forudsigelig avanceret vedligeholdelse. En fuld installationsvurdering vil give dig en grundig plan for at minimere dine vedligeholdelsesomkostninger i fremtiden.

Hidrostal kan også tilbyde følgende:

 • Idriftsættelse
 • Systemdesign og installation
 • Vibrationsanalyse
 • Faseanalyse
 • Laserjustering af kobling mellem pumpe og motor
 • Dynamisk afbalancering på stedet
 • Test af pumpeydelse
 • Resonanstest
 • Analyse af smøremiddel
 • Energianalyse
 • Tryk- og belastningstest
 • Måling af krybestrøm i pumpeakseler
 • Analyse af lejer
 • Analyse og korrektion på stedet

 

Pump Repair Article 1

På vores servicecentre og på stedet hos dig tilbyder vi omfattende reparationsservice udført af erfarne teknikere. Efter en omfattende inspektion af dit udstyr udarbejder vi en rapport om dets tilstand. Derefter tager vi de nødvendige skridt til at gøre pumpen "som ny" igen ved at se på den generelle tilstand, undersøge alle kritiske dele, oplyse hvilke dele, der skal udskiftes. På den baggrund giver vi et overslag over tid og pris for at udføre reparationen eller hvis den er for dyr prisen for en ny pumpe.

Pump Repair Article 2

I de tilfælde, hvor standardreparationer ikke løser problemerne, kan vores teknisk rådgivning komme på tale. Med omfattende viden om pumper, pumpeanlæg og pumpeprocesser er vores teknikere i stand til at give yderligere indsigt i årsagen til problemerne samt komme med forslag til materiale- design-, og driftsændringer samt anbefalinger til ændrede vedligeholdelsesprocedurer. Vi hjælper også med til at finde de foranstaltninger, der skal til for at minimere antallet af  reparationer i fremtiden, så du opnår en mere stabil og økonomisk drift på dit pumpeanlæg.

Nyheder fra hele verden
Nyheder fra hele verden
Lokale nyheder
Lokale nyheder
Events
Events
Dykkede pumper

De kraftfulde dykkede Hidrostal skruecentrifugalpumper er udstyret med en kølekappe, når det er nødvendigt. Det gør, at pumperne kan bruges i både våde og tørre installationer. Ved tør installation kan et støjsvagt elektronisk vakuumsystem tilsluttes pumpen for at sikre, at den altid er ansuget med væsken der skal pumpes, hvilket gør løsningen førsteklasses.

Hjertet i disse pumper er det gennemprøvede skruecentrifugalløbehjul med den uovertruffen evne til blokeringsfri pumpning, hvilket betyder, at pumperne er særdeles velegnede til pumpning af urenset spildevand og stærkt forurenede medier med store partikler såvel som lange fibre.

Alt efter anvendelsen kan pumperne køre meget lydløst, da de ikke har den støjende køleventilator, der bruges i konventionelle elmotorer. Selvfølgelig kan disse pumper også bruges som traditionelle dykpumper.

IPS SuperBetsy - Mobile pumperanlæg

SuperBetsy er et unikt, selvansugende, mobilt diesel- eller elmotordrevet pumpesystem. SuperBetsy anvendes til pumpning af vand og urenset spildevand på steder, hvor elnettet ikke er til rådighed eller ønskes anvendt.

Hjertet i SuperBetsy er det gennemprøvede skruecentrifugalløbehjul med den uovertrufne robusthed og evne til tilstopningsfri pumpning. Det gør dem velegnede til pumpning af urenset spildevand og stærkt forurenede medier med både store partikler og lange fibre.

SuperBetsy er en multifunktionel pumpeunit der er udstyret med et elektronisk kontrolleret vakuumsystem til højhastighedsansugning. Sugehøjden er op til 8,5 m og den horisontale sugelængde op til 100 m.

Den store fordel ved SuperBetsy er det lave energiforbrug, den enkle håndtering og vedligeholdelse, installationen i et lydisoleret kabinet samt kontrolmulighederne via GSM-nettet.

Heber 2000

Heber 2000 syphon-systemet er baseret på princippet om forbundne kar. Den drivende energi i dette system er niveauforskellen, hvor niveauet ved indløbet skal være højere end niveauet ved udløbet. Kontinuerlig pumpning leveres af en kompleks styreenhed, der understøttes af en vakuumpumpe, som er placeret i en beskyttende beholder. Systemet vil stort set arbejde stabilt med en ydelse svarende til tilstrømningen.

Den største fordel ved Heber 2000 er, at der pumpes med minimale driftsomkostninger på kun 0,5 - 1,0 kWh pr. dag, afhængigt af luftindholdet i den pumpede væske og enkelte andre kontrollerbare forhold.

Energiforbruget ved en pumpeydelse på op til 15.000 l/s er mange gange lavere end det der kan opnås ved konventionel pumpning, hvilket gør Heber 2000 meget driftsøkonomisk.

Tilbehør

For at få en omfattende løsning til midlertidig pumpning tilbyder vi et bredt udvalg af ekstra tilbehør.

Det drejer sig først og fremmest om rør, slanger, fittings, automatik for automatisk drift, generatorer, GSM-alarmovervågning og andre elektriske komponenter. Vi tilbyder også udlejning af forskellige bro- og vejbumpkonstruktioner så trafikken kan opretholdes, når der pumpes på tværs af trafikerede veje.

Med vakuum ansugningssystemet, som også er en del af vores produktsortiment, er det muligt at udføre pumpning selv på meget trange steder. Enkeltkomponenter fra vores store udlejningsprogam kan naturligvis også lejes separat.

Hvis du er interesseret, vil vi med glæde rådgive dig med at finde den helt rette løsning på din pumpeopgave.

Fabrication & Machining Services

Drejer det sig om bearbejdning af store emner, kommer vores erfaring og ekspertise vores kunder til gode. Vi har kapacitet og knowhow til at håndtere komplekse projekter og levere fremragende løsninger, der lever op til dine specifikationer. Vores topmoderne anlæg råder over avanceret udstyr, så vi kan håndtere en bred vifte af bearbejdningsopgaver. Vores højt kvalificerede medarbejdere bruger præcisionsteknikker, og vores ekspertise og opmærksomhed på detaljer sikrer enestående resultater.

 • Vores løsninger omfatter:
 • Sprøjtning af metal
 • Drejning
 • Fræsning
 • Boring
 • Svejsning

Vi forstår, at hvert projekt er unikt og derfor arbejder vi tæt sammen med vores kunder for fuldt ud at forstå deres krav og levere skræddersyede løsninger, der lever helt op til kundens forventninger. Med vores ekspertise og fokus på omkostninger vil vi  altid være en partner. du kan stole på, når vi tilbyder  fabrikations- og svejseløsninger. Vores team af dygtige og erfarende fagfolk tilbyder fremstilling af stål-, aluminium- og PE-komponenter samt svejsning. Hertil anvendes de nyeste teknikker og avanceret udstyr.

Fabrication & Machining Services

Vi er altid klar til at hjælpe dig, uanset om du er sent ude med dit projekt eller har et presserende bearbejdningsbehov. Du kan stole på, at vores erfarne team leverer hurtig service og enestående kvalitet, selv med kort varsel.

Kontakt os i dag for at drøfte de opgaver du står over for og oplev den forskel, vores engagement kan gøre for dig.

Installation af rør og fittings

Rørsystemet skal designes og installeres med samme omhu som andre komponenter i systemet, og der skal tages højde for både pumpeydelsen og væsketypen samt dennes indhold når der vælges materialer og design af rørsystemet.

De tre mest anvendte rørtyper til pumpeanlæg er stive rør, armerede slanger og fleksible slanger.  stive rør vælges normalt til stationære pumpeanlæg. Armerede  og/eller fleksible slanger kan være et bedre valg, hvor pumperne skal flyttes rundt efter behov.  For at få den bedste løsning når der vælges rørføring skal der altid tages hensyn til de aktuelle tryk- og ydelsesforhold.

Rørmontering og vedligeholdelse

Det er lige så vigtigt at være omhyggelig med rørinstallationen, som det er med pumpeinstallationen.  Hvis rørføringen er forkert samlet og fastgjort til omgivelserne, kan pumpanlægget ikke fungere sikkert og effektivt.  Samlinger, ventiler og fittings skal holdes tætte og der skal foretages hyppige inspektioner for at kontrollere, om der er lækager, defekter komponenter eller skader på de bæringer, der fastgør rørføringen til omgivelserne.

Content 1

Bedford og Hidrostal Pump Condition Monitor er designet til at beskytte pumpen i tilfælde af en fejltilstand og sikre, at pumpen og motoren altid er fuldt beskyttet. Hvis pumpen kører uden for de værdier, den er indstillet til, udløses et alarmsignal. Hvis fejltilstanden forværres, vil tilstandsovervågningen udkoble pumpen.

Enhedens overvågning angiver også en status og registrering af de forskellige beskyttelser og indikatorer, der er installeret i moderne dykpumper, og kan derfor være en central enhed i ethvert planlagt vedligeholdelses- og tilstandsbaseret overvågningssystem.

Content 2

Tilstandsbaseret overvågning (CBM) åbner op for en verden af muligheder for enhver pumpebruger til at overvåge, diagnosticere og fuldt ud forstå, hvordan en pumpe eller elementer deraf fungerer i driftsmiljøet, uden at det er nødvendigt at stoppe driften eller produktionen.

Vi tilbyder en række CBM-ydelser på pumpeanlægget hvor pumperne er monteret for at vurdere pumpernes tilstand, efterfulgt af en omfattende rapport med detaljerede resuméer og anbefalinger til forbedring af anlæggets vedligeholdelse og effektivitet.

Content 3

Vibrationsanalyse

Alt roterende udstyr producerer en unik vibrationssignatur, der kan analyseres for afvigelser. Den type afvigelse, der registreres, kan signalere forskellige problemer og udpege den sandsynlige årsag til vibrationsproblemet.

Disse kan omfatte:

 • Ubalance I roterende komponenter
 • Løse komponenter og/eller rørbæringer
 • Resonans (Egen frekvens)
 • Skader eller belægninger i pumpen
 • Lejefejl/slitage
 • Utilstrækkelig smøring
Troubleshooting Article 1

Vi yder både hjælp på anlægget, fra vores kontorer og fra vores værksteder, så uanset om du har brug for rådgivning om udskiftning af en pumpe eller et helt pumpeanlæg er vi til din rådighed . Blokeres  dine pumper af ristestof, slides for hurtigt, vibrerer eller har problemer på sugesiden med luftindtag og/elle vortex dannelse, er vores teknikere her for at hjælpe dig med at finde løsninger. Vores erfarende teknikere håndterer alle typer af pumper fra traditionelle centrifugalpumper til tilstopningsfri selvansugende pumpeanlæg.

Troubleshooting Article 2

Vores teknikere vil i samråd med dig være i stand til at finde den bedste løsning, give dig den nødvendige tekniske support og rådgivning. Hvis du oplever nogle af de mest almindelige pumpefejl, som dem, der er nævnt ovenfor, vil vores team af erfarne teknikere hurtigt kunne identificere problemet og tilbyde at levere en effektiv løsning. Vi garanterer, at vores arbejde udføres med høj kvalitet og i overensstemmelse med gældende standarder samt at vores teknikere er fuldt kvalificerede til at yde dig den bedst mulige service.

Deling af viden

Vores eksperter brænder for at dele deres viden og ekspertise med vores kunder og sørge for, at de er udstyret med de mest opdaterede og nøjagtige oplysninger.

Vores udvalg af kurser omfatter:

 • Kurser for driftspersonale
 • Kurser på arbejdspladsen
 • Kurser i produktkundskab
Kurser lokalt eller på Hidrostals fabrik i Schweiz

Vi tilbyder kurser hos vores kunder såvel som på vores Hidrostal-fabrik i Neunkirch, Schweiz.

På disse kurser får vores kunder værdifuld information om de aktuelle nyheder samt de praktisk og specifikke egenskaber som Hidrostals pumper besidder. Et kursus sikre, at der opnås partisk og teoretisk viden om vores pumper og at man herefter er bedre rustet til, i den daglige drift, at håndtere de særlige egenskaber vores unikke pumper besidder.

Vi mener, at vores kunder skal være udstyret med de mest opdaterede og nøjagtige oplysninger, og derfor er vi forpligtet til at give dig de færdigheder og den viden, der sikrer, at dine Hidrostal pumper kører bedst muligt.

Odense

Hidrostal A/S
Petersmindeve 25
5000 Odense C
Denmark

+45 64 47 35 12
pumper.dk@hidrostal.com

Koldby, Thy

Hidrostal Thy A/S
Toften 5
7752 Snedsted
Denmark

+45 97 93 90 90
pumper.dk@hidrostal.com

Kirke Hyllinge

Veje Engineering
Vintapperbuen 4
4070 Kirke Hyllinge
Denmark

+45 46 40 44 14
veje@veje.dk
 

Hidrostal Odense

Hidrostal A/S Odense

Hidrostal i Odense fokuserer på eksportsalg og projektledelse inden for spildevand og udvikling af nye pumpesystemer samt salg af vores pumper og motorer.

Desuden tilbyder vi

 • hurtig og kompetent service
 • professionel rådgivning om spildevandspumper
 • stort lager af pumper og reservedele

 

 
Koldby, Thy

Koldby, Thy

Tilbyder udvikling og produktion af udstyr til spildevand og akvakultur.

Vores team tager sig af hele udviklingen og produktionen af produkter og systemer til spildevand og akvakultur.

Desuden tilbyder vi

 • hurtig og kompetent udvikling af udstyr til spildevand og akvakultur
 • fremstilling af udstyr inden for spildevand og akvakultur

 

Kirke Hyllinge

Veje Engineering Kirke Hyllinge

Projektering og installation af udstyr og anlæg til spildevandsbranchen.

Vi tilbyder vores kunder et omfattende udvalg af løsninger inden for:

 • arbejde i rustfrit stål
 • installation
 • service

 

kontakt   læs mere

Intelligent Pumpe Overvågning & Stryring

Intelligent Pumpe Overvågning & Stryring

 • Predefinerede anvendelsesområder
 • Programmerbar PLC via OpenPCS
 • Scada kompatibel
 • Udvidbar kapacitet: master/slave
 • Versatil data lagring: mini-SD eller sikker data server
 • Kommunikationsmetoder: Ethernet eller mobil forbindelser
 • Teknikker grænseflade: På-site adgang
Sømløs trådløs overvågning

Sømløs trådløs overvågning

 • Overvågning og kontrol af forbundede pumper
 • Download optaget data
 • Analysering af vibrationsdata (HidroScope)
 • Konfigurering af sensor måleområder og styrings indstillinger
 • Check af system status
Sikkerhed ved hvert niveau

Sikkerhed ved hvert niveau

 • Avanceret kryptering
 • Brugerdefineret adgang
 • to-faktor godkendelse
Tilpasset til dine behov

Tilpasset til dine behov

 • Op til 8 HidroSmart enheder kan blive tilsluttet
 • Op til 16 pumper
 • Tilgængelig via webapp
 • Maksimum værdier
 • Låsning
 • Alarmer
 • Online overvågning
Dine fordele
 • Optimal pumpe ydeevne

 • Integration i eksisterende systemer

Dine fordele
 • Forøget pumpe levetid

 • Forudsigelig vedligehold

Dine fordele
 • Reduceret vedligeholds bekostning

 • Modulær

Prædefinerede scenarier

Prædefinerede scenarier

 • Overvågning: Ren overvågning og data indhentelse af de forbundede pumper
 • Pumpe beskyttelse: Overvågning af forbundede pumper, programmerede stop grænser og notifikationer
 • Styring: Komplet kontrol og overvågning, inkluderende pumpe beskyttelse
Effektiv kommunikations kanaler

Effektiv kommunikations kanaler

 • Versatil kommunikation: HidroSmart er tilgængelig via Ethernet eller 4G, ved brug af sky applikation.
 • Tilpasning af indstillinger: Skift indstillinger og download data uden besvær
 • Direkte alarmer: Modtag SMS eller Email advarsler for hurtig respons tid og minimeret nedetid.
Fleksibel abonnements model

Fleksibel abonnements model

 • Diverse optioner: Opdag forskellige abonnement modeller
 • Kunde orienteret: Vælg den model der passer bedst med dit behov
 • Versatil kontrol: Overvåg, beskyt, og kontroller pumper via Hidrostal Cloud-Service
HidroScope
Tilføj vibrationsanalyse til HidroSmart

Avanceret Overvågningsmodul

HidroScope

Tilbud eller rådgivning nødvendig ?
Tilbud eller rådgivning nødvendig ?

For detaljeret information, personaliseret service, eller rådgivning i forhold til køb, er vi her for at hjælpe.

Kontakt os

Brochure
Technical Data
Your Benefits

Dine Fordele

Dine Fordele

 

 • Beskyttelse af pumper

 • Forudsigelig vedligehold

Dine Fordele

 

 • I dybten vibrationsanalyse

 • Forøget levetid af pumpen

Dine Fordele

 

 • Real tids overvågning

Funktioner
6 vibrationskanaler

Lås op for et detaljeret perspektiv med høj opløsnings vibrationsanalyse på tværs af de 6 kanaler, dette giver et omfattende overblik over din pumpes tilstand.

Filtrering og FFT kalkulation

Med avanceret filtrering og Fast Fourier Transform (FFT) calculations af pumpe vibrationer kan disse blive analyseret i detalje og åbne op for forudsigelig vedligehold. 

Overholder pumpestandarder

HidroScope følger relevante pumpestandarder, der tilsikre nøjagtighed i overvågning og diagnosticering.

Real-time overvågning

Hold dig foran potentielle problemer og nedbrud via real-tids overvågning af pumpe vibrationer. Håndter problemer før de eskalere.

Grundmodul
HidroSmart

HidroSmart

Designed til at integrere med HidroSmart, HidroScope former et stærkt partnerskab for at kunne give omfattende vibrations overvågning og analyse. Sammen skaber de et perfekt system der kan optimere ydeevne og minimere nedetid.

Læs mere

Brochure
Technical Data
Analyse af vibrationer

Alt roterende udstyr producerer en unik vibrationssignatur. Vibrationsanalyse kan bruges til at analysere for abnormiteter og opdage fejl.

Disse kan omfatte:

 • Ubalance
 • Løshed
 • Resonans
 • Problemer med pumpen
 • Fejl/slid på gear
 • Utilstrækkelig smøring
Infrarød termisk billeddannelse

Vores ikke-indgribende infrarøde termografering registrerer uregelmæssigheder og giver os mulighed for at anbefale korrigerende handlinger.

Tjenesten hjælper med at identificere problemer som overophedning, lækager af brandfarlig gas eller ledningsfejl.

Bevægelsesforstærkning

Motion Amplification er en videobehandlingsteknik, der registrerer små maskinbevægelser og derefter forstærker dem, indtil de bliver synlige for det blotte øje.

Den patenterede teknologi opfanger mekaniske bevægelser ved høj hastighed, som kan bruges til at identificere og udbedre uønskede strukturelle bevægelser, der ellers ville være umulige at opdage.

Overvågning af pumpers tilstand

Vores pumpemonitorer er designet til at beskytte pumpen i tilfælde af en fejltilstand og sikrer, at pumpen og motoren altid er fuldt beskyttet. Hvis pumpen kører uden for de værdier, der er indstillet i enheden, indstilles et alarmsignal. Hvis fejltilstanden fortsætter med at forværres, vil tilstandsovervågningen udløse enheden.

Enheden giver også overvågningsstatus og registrering af forskellige former for beskyttelse og indikatorer, der er installeret i moderne dykpumper, og kan derfor være et centralt element i ethvert planlagt vedligeholdelses- og tilstandsbaseret overvågningssystem.

Vores team

Vores team

1000+
medarbejdere

Vi vokser over hele verden

Globalt

Globalt

100+
lande

Hidrostal opererer i over 100 lande og har datterselskaber i ca. 20 lande.

Historie

Historie

60+
år

På over 60 år har Hidrostal udviklet sig fra en lille produktionsvirksomhed i Lima til en globalt anerkendt pumpespecialist.

Professionelle

Professionelle

Har du lyst til at udvikle dit fulde talent hos Hidrostal?

Vi er altid på udkig efter nye talenter til at styrke vores team.

Dine jobmuligheder hos Hidrostal

Studerende

Studerende

Du er næsten færdig med dine studier! Det næste er at skrive din afsluttende afhandling.

Er du stadig på udkig efter en partner til dit speciale inden for maskinteknik, elektroteknik, industriteknik, støberiteknik eller forretningsadministration? Så er du kommet til det rette sted!

Så kontakt os og fortæl os mere

Fast forankrede virksomhedsværdier

Som en privatejet familievirksomhed er vi meget værdiorienterede.

Flade hierarkier muliggør en hurtig udveksling af information på tværs af alle kompetenceområder og korte beslutningsprocesser.

Gennem denne intensive udveksling opnår vores medarbejdere på alle niveauer en omfattende forståelse af virksomheden og får omfattende muligheder for læring og udvikling.

Finansiel uafhængighed

Siden begyndelsen af virksomhedens historie har grundlæggerne lagt stor vægt på at forblive økonomisk uafhængige.

Alle vores investeringer i de sidste årtier er sket uden ekstern finansiering fra banker eller andre institutioner.

Denne strategi har ført til et robust og modstandsdygtigt virksomhedsdesign og har især vist sit værd i udfordrende tider. På grund af vores store finansielle uafhængighed kan vi reagere fleksibelt, anticyklisk og efterspørgselsorienteret.

Brug af banebrydende teknologier
 • Topmoderne simuleringsværktøjer til produktdesign (CFD, FEM) og procesoptimering (støbning, CAM)
 • Hurtig prototyping til R&D og prototypefremstilling ved hjælp af 3D-sandprint og støbning
 • Moderne bearbejdningscentre, værktøjer og måleinstrumenter til fremstilling af vores dele
 • Tilstandsbaserede vedligeholdelsessystemer til at støtte vores kunder, hvis det er nødvendigt
 • Fjernovervågning og kontrolsystem til forudsigelig vedligeholdelse ved hjælp af AI og maskinlæringsalgoritmer
International mester i skjult arbejde

Kender du Hidrostal?

Vi stræber ikke efter omtale og elsker at blive undervurderet. Men vi er helt sikkert den virksomhed, der har mest erfaring med skruecentrifugalpumpeløsninger til skånsom væske-faststofhåndtering, beundret af vores kunder over hele verden for vores fremragende kvalitet og service og frygtet af konkurrenterne.

Nyheder og begivenheder

Deltagelse i messer, innovativ produktudvikling, succesfulde projekter og breaking news - læs, hvad der er nyt fra Hidrostal.

Karriere

Har vi fanget din interesse for Hidrostal?

Så opdag vores forskellige karrieremuligheder og læs, hvad vores medarbejdere har at sige om Hidrostal.

Lokationer og datterselskaber

Med 20 datterselskaber er Hidrostal repræsenteret i alle regioner i verden.
Find din lokale kontakt nær dig.

Early 1950s

Tidligt i 1950'erne
Martin Stähle opretter sin første virksomhed (ingeniørkontor) i Lima, Peru.

1955
Martin Stähle modtager en udviklingskontrakt på et pumpesystem, der kan håndtere fisk uden skader, hvilket resulterer i udviklingen af skrue-centrifugalhjulet.

Midt til slutningen af 1950'erne
Etablering af de første salgs- og produktionsfaciliteter

1960's

1961
Første patent på skruecentrifugalpumpen

Tidligt i 1960'erne
Opførelse af den nuværende Hidrostal-fabrik i Lima, Peru, inklusive støberi

1967
Grundlæggelse af Hidrostal AG i Neunkirch, Schweiz, for at betjene industrien og det nye miljømarked i Europa for spildevands- og slambehandling. Pumpekomponenter importeres fra Lima og samles i Neunkirch. Pumperne bruges første gang i spildevandssektoren.

1970 -

1970s 
Udvikling af en Hidrostal serie af dykkede elmotorer for at kunne håndtere kravet om dykket drift i Prerotation System. Øget markedstilstedeværelse i Europa ved at udpege distributører i lande som Tyskland, Østrig, Holland, Danmark og Frankrig.

1980s
Øget markedstilstedeværelse på verdensplan ved at udpege distributører i USA/Canada og Asien.

1991
Start af et produktionssted i Ungarn

1993 -

1993
Opførelse af et støberi i Neunkirch, Schweiz, så Hidrostal AG kan opfylde særlige krav til højkrom, støbt rustfrit stål og andre speciallegeringer.

1996
Bygning af et nyt økologisk optimeret malingsanlæg i Neunkirch, Schweiz

1998
Reorganisering af Hidrostal Group ved grundlæggelse af Hidrostal Holding AG

2001 -

2001
Åbning af et nyt produktionsanlæg med en stor pumpetestplads i Qingdao, Kina

2001
Opkøb af Bedford Pumps Ltd i Storbritannien

2004
Nyt støberi indviet i Neunkirch, Schweiz

2007
Introduktion af V-impeller til slibende anvendelser

 

2008 -

2008
Grundlægger og opfinder Martin Stähle afgår ved døden, og bestyrelse og ledelse reorganiseres.
Grundlæggelse af Hidrostal Spanien

2009
Patentering af Remote Prerotation

2012
Produktionsanlægget i Ungarn fordobles i størrelse

2013
Lancering af den patenterede FreeFlow-teknologi med SharkFin og JetDisk

2014-

2014
Opkøb af Eekels' hollandske Betsy-forretning, Thy Danmark og Heber2000 Tyskland.
Grundlæggelse af Hidrostal Holland og Hidrostal Australien

2015
Lancering af PreroClean Single og Dual Tanks
Grundlæggelse af Hidrostal USA, opkøb af Servicios Hidrostal Peru

2016
Opkøb af Veje Engineering Danmark, grundlæggelse af Hidrostal Frankrig

2017-

2017
Grundlæggelse af Hidrostal Belgien og Østrig, opkøb af Hidrocast Polen

2020
Grundlæggelse af Hidrostal Sverige, Opkøb af Avonmouth Engineering Services UK

Start på flerårigt moderniseringsprojekt af fabrikken i Neunkirch, Schweiz

2020 -

2020
Verdensrekord i daglig produktion af celluloseproduktet Bracell Star med Hidrostal-pumper

Lancering af den nye robuste dykmotorserie Tuma til højere effektivitet

2021
Ibrugtagning af automatiseret akselproduktion på fabrikken i Neunkirch, Schweiz

2022
Idriftsættelse af 3D-sandprinter i Neunkirch, Schweiz

Technology
We are Pioneers in Pump Technology
Det originale Hidrostal skruecentrifugalhjul

Det originale Hidrostal skruecentrifugalhjul

Hidrostal-pumper løser pumpeopgaver pålideligt og effektivt inden for alle anvendelsesområder. Et enkelt modulsystem giver stor fleksibilitet ved at kombinere forskellige pumpetyper til et næsten ubegrænset antal installationsmuligheder.

Hidrostal kan tilbyde det optimale produkt ud fra 500 forskellige standardversioner. Derudover udvikler Hidrostal løbende kundetilpassede løsninger op til hele pumpeserier i koordinering og tæt samarbejde med kunderne.

download brochure

Hydraulik

Hydraulik

Den rigtige Hidrostal-hydraulik løser pumpeproblemer pålideligt og effektivt, inden for praktisk talt alle anvendelsesområder. Hidrostal-pumper med det originale skruecentrifugalhjul har pumpet spildevand, væsker med højt tørstofindhold, fødevarer, tyktflydende materialer, fibrøse materialer, slibende og gasformige medier og meget mere over hele verden i over 60 år.

download brochure

FreeFlow

FreeFlow

Med den innovative FreeFlow-teknologi har vi yderligere forbedret fordelene ved Hidrostal-hydraulikken og øget driftssikkerheden i dit system med SharkFin og JetDisk.

download brochure

Førsteklasses effektivitet

Førsteklasses effektivitet

Energieffektivitet er nøglen til valg af pumpe i dag. Mange producenter specificerer effektivitetsklasser, især for elmotorer. Spørgsmålet er om, hvorvidt dette også gælder for dykkede spildevandspumper, det er stadig ubesvaret.

 

Tuma Motors                                brochure IE3

Development engineer
«Som udviklingsingeniør hos Hidrostal er jeg aktivt involveret i udviklingen og implementeringen af fremtidsorienterede, robuste, holdbare og bæredygtige produkter.

På den måde kan jeg fuldt ud bidrage med mine færdigheder og min viden og direkte forme produkterne.»

Andreas Würms
Teknisk chef

Head of Electrical Engineering
«Hidrostal AG's nye generation af motorer blev udviklet for at imødekomme kundernes behov for motorer med høj effektivitet. Jeg er stolt over at have spillet en vigtig rolle i dette.

Jeg sætter også pris på det direkte samarbejde mellem design, produktion og salg helt frem til slutkunden.»

Andreas Köpfler
Chef for elektroteknik

Pumpevælger

Vælg din pumpe ved hjælp af vores Pumpselector program.

Kontakt os

Kontakt os for personlig rådgivning

Specifikationer
 • Dimension trykside: ø50 – ø80 mm (2 – 3”)
 • Dimension sugeside: ø50 – ø80mm (2 – 3”)
 • Løftehøjde: 0.5 – 17.7 m
 • Ydelse: 0.8 – 24.6 l/s
 • Effekt: 0.1 – 2.4 kW
 • Frekvenser: 50 Hz, 60 Hz, VFD
 • Spænding 3 faser 380V, 400V, 415V, 460V, 480V, 575V
 • Materialer: Støbejern, duktilt støbejern, Hi-chrome, rustfrit stål og Duplex 
Specifikationer
 • Dimension trykside: ø50 - ø700 mm
 • Løftehøjde: op til 100 m
 • Ydelse: op til 2500 l/s
 • Effekt: 0,55 - 400 kW
 • Frekvenser: 50 Hz, 60 Hz, VFD
 • Materialer: Støbejern, duktilt støbejern, Hi-chrome, rustfrit stål og duplex
Specifikationer
 • Dimension trykside: ø50 -ø 700 mm
 • Dimension sugeside: ø65 - ø700 mm
 • Løftehøjde: 0,5 - 90 m
 • Ydelse: 0,5 - 3000 l/s
 • Effekt: 0,1 - 650 kW
 • Frekvenser: 50 Hz, 60 Hz, VFD
 • Materialer: Støbejern, duktilt støbejern, Hi-chrome, rustfrit stål og duplex
Specifikationer
 • Dimension trykside: ø32 - ø700 mm
 • Dimension sugeside: ø32 - ø700 mm
 • Løftehøjde: 0,5 - 90 m
 • Ydelse: 0,5 - 3000 l/s
 • Effekt: 0,1 - 650 kW
 • Frekvenser: 50 Hz, 60 Hz, VFD
 • Materialer: Støbejern, duktilt støbejern, Hi-chrome, rustfrit stål og duplex

 

Specifikationer
 • Skaktdiameter: ø400 - ø1500 mm
 • Pumpeydelse: Fra 6 til 1500 l/s
 • Løftehøjde: Op til 20 m
 • Materialer: Gråt støbejern, duktilt støbejern, Hidrohard, rustfrit stål og Duplex
Specifikationer
 • Dimension trykside: Fra ø100 til ø300 mm
 • Løftehøjde: Op til 11 m
 • Ydelse: Op til 300 l/s
 • Effekt: Fra 2,2 til 37 kW
 • Frekvenser: 50 Hz, 60 Hz (for USA), VFD
 • Materialer: Gråt støbejern, duktilt støbejern, Hidrohard, rustfrit stål og Duplex
Specifikationer
 • Løftehøjde: Op til 62 m
 • Ydelse: Op til 1100 m³/t
 • Lav samlet vægt og stabelbar
 • Slidstærkt hydraulisk design
 • Fjernovervågning via GPS/GSM-modem
 • Korrosionsbestandig brændstoftank af plast med stor kapacitet
 • Nyeste motorteknologi (EU- og US EPA-standard)
Specifikationer
 • Dimension, trykside: Fra ø50 til ø200 mm
 • Dimension, sugeside: Fra ø50 til ø200
 • Løftehøjde: fra 0,5 til 60 m
 • Ydelse: Fra 2  til 180 l/s
 • Effekt: fra 0,2 til 18 kW
 • Frekvenser: 50 Hz, 60 Hz, VFD
 • Materialer: Gråt støbejern, duktilt støbejern, Hi-Chrome, rustfrit stål og Duplex
PreroClean

Dobbelt sump

Den dobbelte sump er udviklet til montage i  standard ø1.2, ø1.5 eller ø2 m brønde af beton, PE eller glasfiber. I lighed med Hidrostals PREROSTAL™ sump er den  udformet med en overløbskant og en spiralformet indløbskanal, som fjerner flydelaget i slutningen af pumpecyklussen. Med dette design fjernes alle flydende og faste emner næsten fuldstændigt fra væsken, hvilket forhindrer, at  disse emner over tid ophobes i brønden med slamsugning til følge. PreroClean sumpen kan også leveres for  brønde med 1 stk. pumpe.

Anvendelsesområder

 • Pumpestationer for urenset spildevand
 • Pumpning af til olieholdigt vand
 • Pumpestationer for store vaskeanlæg
 • Pumpesationer med tilløb af væske med fedt
 • Pumpestationer, hvor der skal pumpes flydende genstande, såsom f.eks. styroporkugler og fjer

 

Specifikationer
 • Dimension, trykside: Fra ø80 til ø500 mm
 • Dimension, sugeside: fra ø80 til ø500 mm
 • Løfteøjde: Fra 0,5 til 60 m
 • Ydelse: Fra 2 til 1350 l/s
 • Effekt: Fra 0,1 - 320 kW
 • Frekvenser: 50 Hz, 60 Hz, VFD
 • Materialer: Gråt støbejern, duktilt støbejern, Hi-Chrome, rustfrit stål og Duplex
Service og reparation
Udlejning
Reservedele
Installation og produktion
Analyse og test
Rådgivning og uddannelse
Har du brug for et tilbud eller en konsultation?
Vedligeholdelse og service på stedet
Service og/eller vedligeholdelseskontrakter
Reparation af pumper på egne værksteder
Eftermontering af nye pumper
Reparation af elektriske motorer og drev
Omvikling af defekte motorer
Installation og idriftsættelse
Ingeniøropgaver
Fabrikation og bearbejdning
Installation af rør og fittings
Test af pumpeydelse
Tilstandsbaseret overvågning
Inspektion og analyse
Fejlfinding
Valg af pumpe og rådgivning
Træning i valg af pumpe
Design af pumpestationer
Rådgivning om energioptimering
Træning i drift og vedligeholdelse
Hidrostal Senior Management Team

Udover Hidrostals bestyrelse og Group CEO er Hidrostal globalt repræsenteret af et Senior Management Team, som består af de administrerende direktører for Hidrostals produktions-, salgs- og serviceselskaber og har en stor erfaring inden for de områder, som Hidrostal repræsenterer.

Hidrostals 25 administrerende direktører besidder tilsammen omkring 270 års erfaring i Hidrostal og sikrer globalt, at vi til enhver tid dækker lokale kundekrav på bedste vis gennem vores medarbejdere.

SuperBetsy App

Forøg din pumpeeffektivitet med SuperBetsy-appen

Indstil den ideelle hastighed til din pumpe, reducér energiforbruget - og vis på en enkel måde flowhastigheden. Vælg din foretrukne enheder metrisk eller engelsk/amerikanske enheder. Indtast højde- og længdemål, vælg din maskintype og lad herefter SuperBetsy-appen beregne det optimale driftspunkt.

Start den nye oplevelse via QR-koden.

SuperBetsy App

Resultatet kan gemmes eller udskrives som PDF.

Fås til iPhone, iPad og Android*-telefoner og -tablets.

*Registrering er påkrævet for Android-systemer. Hvis du gerne vil springe det over, kan du downloade appen direkte her: SuperBetsy App

Hidrostal Senior Management Team

Udover Hidrostals bestyrelse og Group CEO er Hidrostal globalt repræsenteret af et Senior Management Team, som består af de administrerende direktører for Hidrostals produktions-, salgs- og serviceselskaber og har en stor erfaring inden for de områder, som Hidrostal repræsenterer.

Hidrostals 25 administrerende direktører besidder tilsammen omkring 270 års erfaring i Hidrostal og sikrer globalt, at vi til enhver tid dækker lokale kundekrav på bedste vis gennem vores medarbejdere.

HidroSmart

Grundmodul

HidroSmart

Real-tid overvågning og kontrol af dine pumper

 

HidroScope

Udviddelsesmodul

HidroScope

Avanceret vibrations overvågning

 

Digital Solutions
Dynamisk afbalancering
Teaser HidroSmart

 

Nyhed

Revolutioner din pumpeovervågning
med HidroSmart & HidroScope

Få realtids- og historiske data når som helst

Beskyt og styr dine pumper

Optimer ydeevnen og minimer omkostningerne

Hidrostal i hele verden

 

Hidrostal Group er vokset kontinuerligt
i løbet af de sidste 60 år og har en holdingstruktur
med hovedkvarter i Neunkirch, Schweiz.

Ledelse
Virksomhedens ansvar
Produkter
Pumper med aksialt indløb

Pumper med aksialt indløb er langt de mest  efterspurgte og solgte blandt  de forskellige typer af pumper Hidrostal producerer. I den videre klassificering af pumpetyperne skelnes der mellem kompakte pumper, dykpumper og pumper med lejebukke.

Kompakte pumper

De kompakte Hidrostal pumper med skruecentrifugalløbehjul er kendetegnet ved stor fleksibilitet og robusthed samt deres praktiske anvendelighed. Takket være det originale Hidrostal skruecentrifugalløbehjul kan væsker indeholdende mange faste stoffer pumpes med konstant ydelse.

Dykkede pumper

Vores dykpumper er udstyret med Hidrostals unikke skruecentrifugalløbehjul. De er velegnede til pumpning af urenset spildevand, men også til væsker med et højt indhold af faste stoffer eller fibre.

Druknesikre pumper

Hidrostal skruecentrifugalpumper er i stand til med druknesikre motorer at køre kontinuerligt som tørt opstillede. Ydelsen er den samme selvom pumperne arbejder omgivet af luft eller er helt eller delvist nedsænket i væsken.

Pumper med aksialt indløb og lejebukke

Et stort udvalg af Hidrostal energieffektive pumper med skruecentrifugalløbehjul kan leveres sammenbygget med lejebukke for vandret eller lodret  montering i tørre pumperum

Pumper med aksialt udløb (Aksialpumper)

Meget velegnede, hvor der skal pumpes store mængder vand og/eller spildevand.

Aksialpumper (Vandløftere)

Hidrostals skruecentrifugalhjul er ideelt til pumper med aksial udløb. Aksiale pumper (Vandløftere) er udviklet til transport af store mængder vand ved relativt lave løftehøjder. Produktsortimentet omfatter et stort antal pumpestørrelser.

Vertikale turbine pumper

Halvaksial pumpe af mixed flow typen

HidroMix - Omrøring i tanke med udvendigt monterede pumper

HidroMix, den originale løsning til tankomrøring

Pumpesystemer

Med den originale Hidrostal skruecentrifugalpumpe i centrum

SuperBetsy

Du søger, vi har pumpeløsningen

PreroClean

Selvrensende pumpesump til fjernelse af flydelag og faste stoffer, der ikke kan bortpumpes fra traditionelle  spildevandsbrønde.

Prerostal

Prerostal er et unikt system, der giver pumpebrugeren et meget effektivt og selvrensende system i pumpestationer med dykkede Hidrostal-skruecentrifugalpumper.

Flydende pumpestation
Service og reparation
Vedligeholdelse og service
Serviceniveau / Vedligeholdelseskontrakter
Reparation af pumper
Udskiftning af pumpe
Reparation af elmotorer og drev
Omvikling af motorer
Nyheder og Events
Virksomhed
Historie
Udlejning
Reservedele
Installation og idriftsættelse
Revurdering og modernisering
Bearbejdning og fabrikation
Installation af rør og fittings
Test af pumpeydelse
Tilstandsovervågning
Inspektion og analyse
Fejlfinding
Valg af pumpe og rådgivning
Kursus i valg af pumpe
Design af pumpestationer
Rådgivning om energieffektivitet
Kursus i drift og vedligeholdelse
Installation og produktion
Analyse og test
Rådgivning og uddannelse
Opsamling af spildevand

I pumpestationer og opsamlingsanlæg kan spildevand flyttes uden problemer med den tilstopningsfri Hidrostal skruecentrifugalpumpe, i de fleste tilfælde endda uden ekstra udstyr til primær behandling.

Husholdningsspildevand

Hidrostal skruecentrifugalpumper anvendes også til lavere flowhastigheder, hvilket ofte er tilfældet ved pumpning af husholdningsspildevand, skruecentrifugalpumpens egenskaber og garanterer problemfri og tilstopningsfri drift.

Behandling af spildevand

Hidrostal-skruecentrifugalpumpens fremragende egenskaber sikrer pumpning af væsker med et højt tørstofindhold uden tilstopning, og gør den til en vigtig faktor i spildevandsbehandling.

Industrielt spildevand

Industrielt spildevand har ofte meget specielle egenskaber. Hidrostal-skruecentrifugalpumpen fås i en variant i rustfrit stål af høj kvalitet for derved at øge modstandsdygtighed over for aggressive medier og er derfor også ideel til fjernelse af disse medier.

Håndtering af gylle

Takket være dens tilstopningsfrie egenskaber er Hidrostal skruecentrifugalpumpe ideel til vanskelige pumpeopgaver inden for landbruget, såsom transport og behandling af tyktflydende gylle, der indeholder langfibrede emner.

Spildevand fra skibe

Der stilles særdeles høje krav til pålideligheden af laste- og lossesystemer samt kloaksystemer på skibe og offshore-platforme. Hidrostals skruecentrifugalpumpe giver den størst mulige fleksibilitet til brug inden for disse systemer, selv på store fragt- og krydstogtskibe. Materialer af høj kvalitet, der er en del af Hidrostals standardsortimentet, herunder Duplex og rustfrit stål, sikrer fremragende korrosionsbestandighed, selv over for havvand.

Afvanding og dræning

Med den rette udvalgte Hidrostal skruecentrifugalpumpe kan et næsten alle dræningsopgaver håndteres både indendørs og udendørs

Slam, gylle og bentonit

Væsker med forskellige viskositeter - selv med meget højt tørstofindhold, kan pumpes problemfrit med Hidrostal skruecentrifugalpumpen.

Renovering af kanaler og brønde

Inden for anlægsarbejde er der brug for robuste og pålidelige pumpeløsninger til de store udfordringer, der ofte opstår i forbindelse med dræning under byggerier. Uanset om det f.eks. drejer sig om en bypass-løsning ved kanalrenovering eller dræning af brønde og grøfter, kan den korrekte udvalgte Hidrostal skruecentrifugalpumpe nemt løse sådanne  krævende opgaver. Det betyder ikke noget, om vandet er relativt rent, tykt mudret eller indeholder knuste sten.

Tunnelering

Hidrostals skruecentrifugalpumpe har vist sig at være særdeles velegnet til krævende opgaver inden for byggebranchen, hvor der kræves  pumper til pumpning af vand med et højt indhold af sten og sand.

Overvågning af oversvømmelser

Pålidelig pumpedrift er af største betydning for forebyggende beskyttelse mod oversvømmelse. Hidrostal skruecentrifugalpumpe tilbyder gode muligheder for løsninger inden for et næsten ubegrænset antal udfordringer inden for dette område.

Vandlande

Håndtering af vand til forlystelsesparker opnås nemt med Hidrostals udvalg af centrifugalpumper. Dykbare aksialpumper genererer høje flows og lave trykhøjder for at skabe en spændende og udfordrende bane til white-water til eksempelvis kajakroning og vandredningsøvelser. Mellemtrykspumper leverer flow til vandfald i menneskeskabte vandlande. Hidrostals evne til at håndtere faste stoffer sikrer, at eventuel vegetation i vandet ikke bliver trukket med ind i pumpen.

Papirmasse og papir

Fra træflis til den færdige papirmasse og videre til papirproduktion kan Hidrostal skruecentrifugalpumpe bruges til transportopgaver i næsten hvert eneste procesområde. Pumper i materialer af rustfrit stål af høj kvalitet fås i standardversionen såvel som forskellige specialdesign, dette sikrer maksimal modstandsdygtighed til forskellige anvendelsesområder.

Olie og gas

I dette segment, hvor der ofte arbejdes under ekstremt vanskelige miljøforhold, er Hidrostal skruecentrifugalpumpen i stand til at håndtere et næsten ubegrænset antal pumpeopgaver. Takket være pumpens fremragende egenskaber til pumpning af vanskelige medier med højt tørstofindhold, pumpens unikke egnethed til skånsom pumpning, samt sidst men ikke mindst, pumpens meget robuste design, ”arbejder” Hidrostal pumpen i utallige applikationer på platforme, raffinaderier og  tilsvarende anlæg.

Minedrift

Udvinding af ædelmetaller og mineraler indenfor mineindustrien sker ved hjælp af mekaniske processer under udgravningen af mineralerne. Der forekommer også forskellige kemiske processer idet ædelmetaller udvindes gennem fortynding og udvaskning fra det øvrige udgravede materiale. Mineindustrien omfatter mange pumpetyper til håndtering af spildevand med slibende slam og kemiske væsker, dette er med til at nedsætte pumpens levetid. Slibende slam og kemiske væsker er store udfordringer inden for mineindustrien, her Hidrostal-skruehjulet perfekt egnet.

Kemikalier

Takket være de fremragende egenskaber ved pumpning af vanskelige medier er Hidrostal skruecentrifugalpumpen ideel til brug i procesindustrien. Meget tyktflydende væsker kan pumpes lige så let som dem med et meget højt tørstofindhold. Den store fleksibilitet i valget af tætninger og konstruktionsmaterialer i syrefast, rustfrit Duplex-stål gør det især muligt for os at tilbyde pumper med høje krav til korrosions- og kemikaliebestandighed.

Spåner og skærevæske

Pumpning i lukkede rørsystemer er en pladsbesparende og meget effektiv metode til at transportere spåner, der skal fjernes under forskellige bearbejdningsprocesser. Takket være pumpens enestående evne til at pumpe væsker med et meget højt indhold af faste stoffer uden tilstopning, er Hidrostal skruecentrifugalpumpe ideelt til denne opgave. På grund af den høje hydrauliske effektivitet er energiforbruget og dermed driftsomkostningerne betydeligt lavere sammenlignet med systemer som f.eks. transportbånd.

Vandindtag og kraft

Mangfoldigheden af pumpeopgaver fra små vandkraftværker til krævende havvandsapplikationer og de udfordringer, der følger med disse applikationer, er næsten ubegrænset. To ofte nævnte og meget vigtige kriterier er Hidrostalpumpens gode sugeevne og fiskevenlige egenskaber. Med Hidrostal skruecentrifugalpumpen kan der skabes driftssikre løsninger inden for disse segmenter på trods af de høje krav, der stilles til løsningerne.

Marine

Hidrostal skruecentrifugalpumpen er oprindeligt udviklet til offshore fiskeapplikationer. Takket være dens fremragende egenskaber og et bredt udvalg af produkter er utallige andre anvendelser til en lang række medier - selv sådanne medier med meget højt indhold af faste stoffer - i dag mulige i marine- og offshoreindustrien. Inden for skibsbygning er det f.eks. forsynings- eller spildevandssystemer på små såvel som store fragt- eller krydstogtskibe og skibsværfter. I havne og på offshore-anlæg er laste- og lossefaciliteter eller forsyningssystemer til fragtskibe og olietankere udstyret til at pumpe forskellige væsker.

Drikkevand og kunstvanding

Vi tilbyder vertikale turbinepumper i tørt og dykket udførelse til transport af vand såvel som dybbrøndspumpning til vandudvinding. Vi tilbyder både et- og flertrinspumper med radialt, blandet eller aksialt flow. Pumperne tilbydes i forskellige materialer som bronze, nodulært jern, rustfrit stål, duplex og andre, med optimerede hydrauliske egenskaber med høj effektivitet.

Frugt & Grønt

Hidrostal skruecentrifugalpumpen med lukket løbehjul er specielt udviklet til skånsom pumpning af råprodukter i fødevareproduktionen. Dette omfatter sarte produkter som frugt og grøntsager, der kan pumpes i en bærevæske hen til fremstillingsprocesserne uden de beskadiges eller kvaliteten forringes.

Fisk og aquakultur

Pumpetype "F" inden for Hidrostals forskellige produktserier betyder faktisk "fisk" og er med det lukkede pumpehjul, der bruges til denne applikation, unikt egnet til pumpning af levende fisk.

Brygning og vinfremstilling

Skånsom håndtering af råmaterialer med Hidrostal centrifugalpumper med skruehjul

Sukker, melasse og pastaer

Ligesom slam og væsker med et højt tørstofindhold kan Hidrostal skruecentrifugalpumpen også bruges til problemfrit at pumpe pastaagtige og meget viskøse medier. Til disse medier, som er kendt for at være vanskelige at transportere, bruger andre fødesystemer ofte forskydningsanordningsprincippet, hvilket kan have en negativ indflydelse på kvaliteten og mediets forventede egenskaber. Takket være Hidrostal-pumpens fremragende egenskaber inden for skånsom pumpning kan den transportere ensartet og kontinuerligt uden at ændre mediets tilstand og opfylder dermed de højeste krav, selv i ekstremt krævende og udfordrende produktionsprocesser.

Slagteriaffald

Enorme mængder af slagteriaffald som knogler og brusk, fedt og blod leveres til fødevare- og klæbeindustrien og videreforarbejdes til de ønskede hoved- eller biprodukter i til tider komplekse processer. Takket være Hidrostalpumpens unikke egnethed til skånsom pumpning af sarte og tyktflydende medier og dens evne til problemfrit at pumpe væsker med et meget højt tørstofindhold, er Hidrostal-skruecentrifugalpumpen velegnet til et stort antal anvendelsesområder i dette markedssegment. Hidrostal-pumpen kan bruges til næsten alle individuelle produktionstrin, fra råmaterialet som benmel til de medier, der ofte virker pastaagtige og tyktflydende i de efterfølgende fremstillingsprocesser.

Hidrostal Denmark

Hidrostal A/S er en skandinavisk pumpe- og projektvirksomhed, der ud fra afdelingerne
i Odense, Thy, Kirke Hyllinge og Sverige arbejder inden for
flere vandrelaterede forretningsområder som spildevand og aquafarming.

Digitale Løsninger
Sky-baseret løsning for fejlfri pumpe drift
Avanceret online vibrationsanalyse
Dynamisk afbalancering
da
NA
US-IL
6
30
4
33