top top

Products

Hidrostal
Products
freeflow

Hidrostal pumps

The pumps from Hidrostal allow almost clog-free operation for a wide range of applications and also excel under demanding conditions. The efficacy of the Hidrostal pumps is significantly higher than those of comparable products. The discharge head characteristic curves are steep with a flat power curve and make it possible to adapter pump operation to the individual conveying task in a cost-effective manner - particularly in speed-controlled operation. The specialists from Hidrostal can offer the optimal product from a range of 500 standard versions. If none of them fit the application, Hidrostal can develop specific solutions in close coordination and cooperation with the customer.
5
33
4
33
Twój partner, gdy chodzi o pompy wysokiej jakości
Hidrostal produkuje pompy wysokiej jakości
Hidrostal oferuje rozwiązania
Pompy firmy Hidrostal – wysoka sprawność gwarantowana
Pionierzy w technologii pompowej
pl
US
Pompy firmy Hidrostal

Pompy firmy Hidrostal pozwalają na pracę bez niedrożności w różnych obszarach stosowania i sprawdzają się także w wymagających warunkach. Współczynnik sprawności pomp firmy Hidrostal jest wyraźnie wyższy niż porównywalnych produktów. Charakterystyki tłoczenia są strome przy równomiernym poborze mocy i umożliwiają efektywne kosztowo dostosowanie pracy pompy do indywidualnego zadania tłoczenia, zwłaszcza w przypadku pracy z regulowaną liczbą obrotów. Specjaliści firmy Hidrostal mogą oferować optymalny produkt, wybierając go z ponad 500 standardowych wersji. Gdyby żaden z nich nie odpowiadał, firma Hidrostal w ścisłym uzgodnieniu i kooperacji z klientem opracuje specjalne rozwiązania.

Chose your Country
Australia
Austria
Belarus
Belgium
Canada
China
Czech Republic
Denmark
France
Germany (Eastern Territory)
Germany (Western Territory)
Hungary
Netherlands
Peru
Poland
Spain
Sweden
Switzerland
United Arab Emirates (UAE)
United Kingdom (UK)
United States of America (USA)