top top

Testing

Hidrostal
img_7033

Testing

Various testing facilities integrated into our production sites and tailored to the corresponding pump type ensure that our products meet or exceed customer expectations. Verification and confirmation of both hydraulic and mechanical performance guarantee safe and reliable operation.
Extensive test programs, tailored to each pump ensures the mechanical integrity of complete systems and makes sure that the pump leaves the factory in perfect ready-to-operate condition. These test programs typically include a complete, practical test run under the conditions agreed when ordering. Here are starting, measuring mechanical and hydraulic power as soon as stable operating temperatures have been set, variable speed ranges, shutdown, etc. included.
Pumps can be tested to various industry standards including ANSI/HI (Hydraulic Institute) 11.6, and ISO 9906. Hidrostal instrumentation is calibrated on a regular schedule. Factory testing is also available in Switzerland, Peru, United Kingdom and China.
Twój partner, gdy chodzi o pompy wysokiej jakości
Hidrostal produkuje pompy wysokiej jakości
Hidrostal oferuje rozwiązania
Pompy firmy Hidrostal – wysoka sprawność gwarantowana
Pionierzy w technologii pompowej
5
33
4
33
pl
US
Testowanie pomp

Nasze zaklady produkcyjne wyposażone są w odpowiednie stanowiska prób, dostosowane do wszystkich typów pomp. Umozliwia to weryfikowanie i potwierdzanie wydajności hydraulicznej oraz sprawności mechanicznej, dla zagwarantowania bezpiecznej i niezawodnej pracy.

Rozbudowane programy testowe, dostosowane do każdej pompy, zapewniają mechaniczną integralność komponentów i kompletnych systemów aby zagwarantować odpowiedni stan pompy w momencie opuszczania fabryki. Programy te obejmują zwykle kompletny i praktyczny test pracy w warunkach uzgodnionych przy składaniu zamówienia. Obejmują: uruchomienie, pomiar mocy mechanicznej i hydraulicznej w warunkach pracy, zmianę zakresów prędkości obrotowych, wyłączenie itp.

Pompy mogą być testowane zgodnie z różnymi normami branżowymi, w tym ANSI/HI (Instytut Hydrauliki) 11.6 i ISO 9906. Oprzyrządowanie kalibrowane jest zgodnie z stosownym harmonogramem. Testy dodatkowe dostępne sa w naszych fabrykach w Szwajcarii, Peru, Wielkiej Brytani i Chinach.

Chose your Country
Australia
Austria
Belarus
Belgium
China
Czech Republic
Denmark
France
Germany (Eastern Territory)
Germany (Western Territory)
Hungary
Netherlands
Peru
Poland
Spain
Sweden
Switzerland
United Arab Emirates (UAE)
United Kingdom (UK)
United States of America (USA)