top top

Nutzungsbedingungen

Hidrostal
5
33
4
33
Twój partner, gdy chodzi o pompy wysokiej jakości
Hidrostal produkuje pompy wysokiej jakości
Hidrostal oferuje rozwiązania
Pompy firmy Hidrostal – wysoka sprawność gwarantowana
Pionierzy w technologii pompowej
Warunki użytkowania
 1. Zawartość niniejszej strony internetowej www.hidrostal.com ("strona internetowa Hidrostal") jest dostarczana i prowadzona przez Hidrostal Holding AG, szwajcarską korporację z siedzibą pod adresem Gigering 27, 8213 Neunkirch, Szwajcaria ("Hidrostal"). Zapytania pocztą elektroniczną można wysyłać na adres marketing@hidrostal.com.
 2. Korzystając ze strony internetowej Hidrostal i/lub z dowolnego oprogramowania narzędziowego i/lub aplikacji udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej Hidrostal, Użytkownik ("Użytkownik") przyjmuje do wiadomości, że obowiązuje niniejszy Regulamin i że dostęp jest udzielany pod warunkiem przestrzegania i akceptacji przez Użytkownika wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Na stronach internetowych Hidrostal znajdują się ogólne informacje o firmie, jej produktach i usługach. Ma ona jedynie charakter poglądowy i nie zastępuje profesjonalnego doradztwa oraz niezależnej, specyficznej dla danego przypadku weryfikacji danych dla podejmowania decyzji. Strona internetowa Hidrostal zapewnia dostęp do zamkniętych grup użytkowników, które dostarczają informacji specyficznych dla danych użytkowników; dla tych zamkniętych grup mogą obowiązywać inne warunki użytkowania.
 4. Wszystkie informacje i treści (w tym między innymi zalecenia, porady, obliczenia, specyfikacje, arkusze danych, konfiguracje, materiały marketingowe, broszury, instrukcje, informacje finansowe, wartość akcji, filmy wideo, zdjęcia) opublikowane na stronie internetowej Hidrostal, w tym wszelkie oprogramowania lub aplikacje, a także wszelkie wyniki lub inne dane wyjściowe generowane przez takie oprogramowania lub aplikacje, są dostarczane "takie, jakie są" i "takie, jakie są dostępne" bez jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji (wyraźnych lub domniemanych), w tym między innymi gwarancji poprawności, kompletności, dokładności, przydatności do określonego celu lub nienaruszania jakichkolwiek praw osób trzecich. Korzystanie z serwisu Hidrostal, jak również z jego informacji i treści, odbywa się na własne ryzyko Użytkownika. Wszelkie informacje i treści w nim zawarte mogą być w każdej chwili zmienione lub usunięte przez Hidrostal bez uprzedzenia; Użytkownik nie powinien powoływać się wyłącznie na informacje dostępne na stronie internetowej Hidrostal lub jakiejkolwiek jej części.
 5. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Hidrostal i jego podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub szkody wszelkiego rodzaju (w tym, ale nie wyłącznie, za utratę zysku, utratę użytkowania, utratę danych lub informacji, lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, szkody przypadkowe lub wynikowe) poniesione przez Użytkownika lub jakąkolwiek inną stronę w związku z lub wynikające z korzystania lub dostępu do strony internetowej Hidrostal, lub informacji lub treści na niej zawartych, bez względu na podstawę faktyczną lub prawną takiej straty lub szkody, w tym między innymi umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odszkodowania, gwarancji, ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób.
 6. Hidrostal nie gwarantuje, że strona internetowa Hidrostal działa bezbłędnie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia systemu informatycznego Użytkownika przez wirusy, hakerów lub złośliwe oprogramowanie jakiegokolwiek typu.
 7. Wszystkie treści (w tym między innymi projekt, tekst, grafika, obrazy, zdjęcia, logo, ikony, oprogramowanie, aplikacje, itp.), jak również wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe na stronie internetowej Hidrostal są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i/lub innymi prawami własności intelektualnej i przemysłowej, a wszystkie te prawa pozostają zastrzeżone. Poszczególne elementy strony internetowej Hidrostal są wyłączną własnością Hidrostal i jego oddziałów. O ile Hidrostal nie wyrazi na to wyraźnej pisemnej zgody, znaki i treści na stronie internetowej Hidrostal mogą być wykorzystywane wyłącznie do własnych, wewnętrznych celów dokumentacyjnych dotyczących Grupy Hidrostal, jego produktów i usług - i tylko z zachowaniem informacji o prawach autorskich. Zapisanie lub odtworzenie oprogramowania lub innych danych ze strony internetowej Hidrostal jest równoznaczne z akceptacją odpowiednich zasad i warunków. Powielanie (całkowite lub częściowe), przekazywanie (elektronicznie lub w inny sposób), modyfikowanie, linkowanie lub korzystanie ze strony internetowej Hidrostal jest dozwolone tylko za wyraźną pisemną zgodą Hidrostal. Ponadto zabronione jest w szczególności używanie narzędzi (np. Spider, Crawler i innych narzędzi automatycznych) przeznaczonych do systematycznego i automatycznego kopiowania, powielania, transmitowania lub w inny sposób przekazywania treści strony internetowej Hidrostal. Hidrostal wyraźnie zastrzega sobie prawo do podjęcia działań przeciwko osobom odpowiedzialnym, a mianowicie do żądania odszkodowania za szkody.
 8. Strona Hidrostal może zawierać linki do stron internetowych i innych zasobów osób trzecich, które są poza kontrolą Hidrostal. Hidrostal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przydatność, dokładność, kompletność, adekwatność, zgodność z prawem lub w inny sposób zawartości tych stron internetowych ani za oferty i usługi na nich zawarte. Korzystanie z tych stron internetowych i zasobów odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.
 9. Każde wykorzystanie strony internetowej Hidrostal podlega prawu szwajcarskiemu. Wyłącznym miejscem jurysdykcji w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z lub związanych ze stroną internetową Hidrostal jest Schaffhausen, Szwajcaria.
Warunki użytkowania

 

 1. Zawartość niniejszej strony internetowej www.hidrostal.com ("strona internetowa Hidrostal") jest dostarczana i prowadzona przez Hidrostal Holding AG, szwajcarską korporację z siedzibą pod adresem Gigering 27, 8213 Neunkirch, Szwajcaria ("Hidrostal"). Zapytania pocztą elektroniczną można wysyłać na adres marketing@hidrostal.com.
 2. Korzystając ze strony internetowej Hidrostal i/lub z dowolnego oprogramowania narzędziowego i/lub aplikacji udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej Hidrostal, Użytkownik ("Użytkownik") przyjmuje do wiadomości, że obowiązuje niniejszy Regulamin i że dostęp jest udzielany pod warunkiem przestrzegania i akceptacji przez Użytkownika wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Na stronach internetowych Hidrostal znajdują się ogólne informacje o firmie, jej produktach i usługach. Ma ona jedynie charakter poglądowy i nie zastępuje profesjonalnego doradztwa oraz niezależnej, specyficznej dla danego przypadku weryfikacji danych dla podejmowania decyzji. Strona internetowa Hidrostal zapewnia dostęp do zamkniętych grup użytkowników, które dostarczają informacji specyficznych dla danych użytkowników; dla tych zamkniętych grup mogą obowiązywać inne warunki użytkowania.
 4. Wszystkie informacje i treści (w tym między innymi zalecenia, porady, obliczenia, specyfikacje, arkusze danych, konfiguracje, materiały marketingowe, broszury, instrukcje, informacje finansowe, wartość akcji, filmy wideo, zdjęcia) opublikowane na stronie internetowej Hidrostal, w tym wszelkie oprogramowania lub aplikacje, a także wszelkie wyniki lub inne dane wyjściowe generowane przez takie oprogramowania lub aplikacje, są dostarczane "takie, jakie są" i "takie, jakie są dostępne" bez jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji (wyraźnych lub domniemanych), w tym między innymi gwarancji poprawności, kompletności, dokładności, przydatności do określonego celu lub nienaruszania jakichkolwiek praw osób trzecich. Korzystanie z serwisu Hidrostal, jak również z jego informacji i treści, odbywa się na własne ryzyko Użytkownika. Wszelkie informacje i treści w nim zawarte mogą być w każdej chwili zmienione lub usunięte przez Hidrostal bez uprzedzenia; Użytkownik nie powinien powoływać się wyłącznie na informacje dostępne na stronie internetowej Hidrostal lub jakiejkolwiek jej części.
 5. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Hidrostal i jego podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub szkody wszelkiego rodzaju (w tym, ale nie wyłącznie, za utratę zysku, utratę użytkowania, utratę danych lub informacji, lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, szkody przypadkowe lub wynikowe) poniesione przez Użytkownika lub jakąkolwiek inną stronę w związku z lub wynikające z korzystania lub dostępu do strony internetowej Hidrostal, lub informacji lub treści na niej zawartych, bez względu na podstawę faktyczną lub prawną takiej straty lub szkody, w tym między innymi umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odszkodowania, gwarancji, ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób.
 6. Hidrostal nie gwarantuje, że strona internetowa Hidrostal działa bezbłędnie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia systemu informatycznego Użytkownika przez wirusy, hakerów lub złośliwe oprogramowanie jakiegokolwiek typu.
 7. Wszystkie treści (w tym między innymi projekt, tekst, grafika, obrazy, zdjęcia, logo, ikony, oprogramowanie, aplikacje, itp.), jak również wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe na stronie internetowej Hidrostal są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i/lub innymi prawami własności intelektualnej i przemysłowej, a wszystkie te prawa pozostają zastrzeżone. Poszczególne elementy strony internetowej Hidrostal są wyłączną własnością Hidrostal i jego oddziałów. O ile Hidrostal nie wyrazi na to wyraźnej pisemnej zgody, znaki i treści na stronie internetowej Hidrostal mogą być wykorzystywane wyłącznie do własnych, wewnętrznych celów dokumentacyjnych dotyczących Grupy Hidrostal, jego produktów i usług - i tylko z zachowaniem informacji o prawach autorskich. Zapisanie lub odtworzenie oprogramowania lub innych danych ze strony internetowej Hidrostal jest równoznaczne z akceptacją odpowiednich zasad i warunków. Powielanie (całkowite lub częściowe), przekazywanie (elektronicznie lub w inny sposób), modyfikowanie, linkowanie lub korzystanie ze strony internetowej Hidrostal jest dozwolone tylko za wyraźną pisemną zgodą Hidrostal. Ponadto zabronione jest w szczególności używanie narzędzi (np. Spider, Crawler i innych narzędzi automatycznych) przeznaczonych do systematycznego i automatycznego kopiowania, powielania, transmitowania lub w inny sposób przekazywania treści strony internetowej Hidrostal. Hidrostal wyraźnie zastrzega sobie prawo do podjęcia działań przeciwko osobom odpowiedzialnym, a mianowicie do żądania odszkodowania za szkody.
 8. Strona Hidrostal może zawierać linki do stron internetowych i innych zasobów osób trzecich, które są poza kontrolą Hidrostal. Hidrostal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przydatność, dokładność, kompletność, adekwatność, zgodność z prawem lub w inny sposób zawartości tych stron internetowych ani za oferty i usługi na nich zawarte. Korzystanie z tych stron internetowych i zasobów odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.
 9. Każde wykorzystanie strony internetowej Hidrostal podlega prawu szwajcarskiemu. Wyłącznym miejscem jurysdykcji w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z lub związanych ze stroną internetową Hidrostal jest Schaffhausen, Szwajcaria.

 

pl
US
Hidrostal Pumpe  
Chose your Country
Australia
Austria
Belarus
Belgium
Canada
China
Czech Republic
Denmark
France
Germany (Eastern Territory)
Germany (Western Territory)
Hungary
Netherlands
Peru
Poland
Spain
Sweden
Switzerland
United Arab Emirates (UAE)
United Kingdom (UK)
United States of America (USA)