top top

Technology

Hidrostal

Layout 0 und 1 mit Bilder

engineering

The original Hidrostal screw impeller pump

Hidrostal pumps reliably and efficiently solve pumping tasks in all application areas. A simple modular system allows high flexibility in combining different types of pumps for an almost unlimited number of installation options.

Hidrostal can offer the optimal product from a range of 500 standard versions available. In addition, Hidrostal has developed customised solutions and entire pump series in close co-ordination and cooperation with its customers.

Please see our brochure with more details.

 

Downloads

Broschüre
Hidrostal Srew Centrifugal Impeller

Layout 0 und 1 mit Bilder

K-Line

Hydraulics

The Hidrostal hydraulic system reliably and efficiently solves pumping problems in all application areas. For more than 60 years, Hidrostal pumps with their original screw impeller have been pumping wastewater, liquids with a high solid content, foodstuffs, slurry and sludge, fibrous materials, abrasive and gaseous media and much more.

Downloads

Broschüre
Gentle Handling

Layout 0 und 1 mit Bilder

freeflow

FreeFlow

By adding the SharkFin and JetDisk, the innovative FreeFlow-Technology increases the benefits of the Hidrostal hydraulic characteristics and improves the reliability of your pump installations.

Downloads

Broschüre

Layout 0 und 1 mit Bilder

IE3

IE3? - Premium Efficiency

Energy efficiency is the key for today’s pumping business. Therefore all manufacturers make promises about efficiency levels, especially for electric motors. The question is, if they are applicable for submerged wastewater pumps.

Downloads

Broschüre
5
33
4
33
Hydraulika

Hydraulika Hidrostal stanowi niezawodne i skutecznie rozwiązanie problemów z pompowaniem we wszystkich obszarach zastosowań. Od ponad 60 lat pompy Hidrostal z oryginalnym wirnikiem śrubowym tłoczą ścieki, ciecze o wysokiej zawartości części stałych, artykuły spożywcze, gnojowicę i szlam, materiały włókniste, media ścierne i zgazowane oraz wiele innych.

IE3? - Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna jest kluczem do dzisiejszego marketingu pompowego. Dlatego też wszyscy producenci składają obietnice dotyczące poziomu efektywności, zwłaszcza w przypadku silników elektrycznych. Pytanie brzmi, czy mają one faktycznie zastosowanie w przypadku pomp zatapialnych.

FreeFlow

Innowacyjna technologia FreeFlow (składająca się z dwóch elementów: SharkFin i JetDisk) zwiększa korzyści płynące z właściwości hydraulicznych Hidrostal poprawiając niezawodność instalacji pompowych.

Hidrostal - oryginalny wirnik śrubowo-odśrodkowy

Pompy Hidrostal to niezawodne rozwiązanie zadań pompowania we wszystkich obszarach zastosowań. Prosty system modułowy pozwala na dużą elastyczność w łączeniu różnych typów pomp dla prawie nieograniczonej liczby opcji.

Hidrostal jest w stanie zaoferować optymalnie dobrany produkt z gamy 500 dostępnych wersji standardowych. Ponadto, w wyniku ścisłej współpracy z klientami, firma Hidrostal opracowała szereg rozwiazań dostosowanych do szczególnych potrzeb.

Polecamy lekturę naszych broszur

Twój partner, gdy chodzi o pompy wysokiej jakości
Hidrostal produkuje pompy wysokiej jakości
Hidrostal oferuje rozwiązania
Pompy firmy Hidrostal – wysoka sprawność gwarantowana
Pionierzy w technologii pompowej
pl
US
Chose your Country
Australia
Austria
Belarus
Belgium
Canada
China
Czech Republic
Denmark
France
Germany (Eastern Territory)
Germany (Western Territory)
Hungary
Netherlands
Peru
Poland
Spain
Sweden
Switzerland
United Arab Emirates (UAE)
United Kingdom (UK)
United States of America (USA)