top top

Products

Hidrostal
Products
freeflow

Hidrostal pumps

The pumps from Hidrostal allow almost clog-free operation for a wide range of applications and also excel under demanding conditions. The efficacy of the Hidrostal pumps is significantly higher than those of comparable products. The discharge head characteristic curves are steep with a flat power curve and make it possible to adapter pump operation to the individual conveying task in a cost-effective manner - particularly in speed-controlled operation. The specialists from Hidrostal can offer the optimal product from a range of 500 standard versions. If none of them fit the application, Hidrostal can develop specific solutions in close coordination and cooperation with the customer.
5
33
4
33
sv
US
Hidrostalpumpar

Pumpar från Hidrostal erbjuder en i stort sett blockagefri drift inom många olika användningsområden, även vid krävande driftförhållande. Hidrostalpumparnas verkningsgrad är betydligt högre än liknande produkter. Kurvkaraktären för olika pumphöjder är brant med en jämn effektkurva vilket ger en energieffektiv drift i relation till det aktuella pumpbehovet, framförallt tillsammans med regulerbar drift. Med fler än 500 standardpumpar att välja mellan kan Hidrostals specialister alltid erbjuda en optimal produkt. Om det trots allt inte skulle gå att finna en passande standardlösning, kan Hidrostal tillsammans med kunden ta fram anpassade lösningar. 

Chose your Country
Australia
Austria
Belarus
Belgium
Canada
China
Czech Republic
Denmark
France
Germany (Eastern Territory)
Germany (Western Territory)
Hungary
Netherlands
Peru
Poland
Spain
Sweden
Switzerland
United Arab Emirates (UAE)
United Kingdom (UK)
United States of America (USA)