top top

Products

Hidrostal
Products
freeflow

Hidrostal pumps

The pumps from Hidrostal allow almost clog-free operation for a wide range of applications and also excel under demanding conditions. The efficacy of the Hidrostal pumps is significantly higher than those of comparable products. The discharge head characteristic curves are steep with a flat power curve and make it possible to adapter pump operation to the individual conveying task in a cost-effective manner - particularly in speed-controlled operation. The specialists from Hidrostal can offer the optimal product from a range of 500 standard versions. If none of them fit the application, Hidrostal can develop specific solutions in close coordination and cooperation with the customer.
5
33
4
33
sv
COM
Hidrostal Pumps

Pumparna från Hidrostal erbjuder en i det närmste proppfri drift för ett brett utbud av applikationer och som dessutom utmärker sig under krävande förhållanden. Verkningsgraden hos Hidrostals pumpar är avsevärt högre än hos jämförbara produkter. Kurvkaraktären på pumpsidan är brant med en plan energikurva vilket gör det möjligt att kostnadseffektivt anpassa pumpens drift efter det aktuella transportbehovet - speciellt vid frekvensomriktardrift. Hidrostals specialister kan erbjuda den optimala produkten från ett sortiment av 500 standardversioner. Om ingen av standardversionerna passar kundens applikation, då kan Hidrostal tillsammans med kunden ta fram en anpassad lösning för just deras behov.

Chose your Country
Australia
Austria
Belarus
Belgium
China
Czech Republic
Denmark
France
Germany (Eastern Territory)
Germany (Western Territory)
Hungary
Netherlands
Peru
Poland
Spain
Sweden
Switzerland
United Arab Emirates (UAE)
United Kingdom (UK)
United States of America (USA)