top top

Anwendungen

Hidrostal
Applications

freeflow

Hidrostal Applications

Due to their outstanding characteristics, Hidrostal pumps are used in numerous municipal and industrial sectors. They pump the most diverse fluids and materials gently and with low pulsation. Our specialists select the suitable material combinations and individually adapt every pump to the local conditions. We ensure with this process that Hidrostal pumps are successful in difficult applications and achieve the best results with respect to performance, energy efficiency and low life-cycle costs.
 
  • clog-free pumping
  • high suction capacity
  • gentle delivery due to low shear forces
  • high efficiency
  • stable, steep pump curve
  • long service life
  • low pulsation
  • continous flow proportional to the speed
  • high pressure stability across a wide speed range
5
33
4
33
sv
US
Användningsområden

Tack vare produkternas framstående egenskaper används Hidrostals pumpar i åtskilliga branscher och industrier, där de pumpar många olika vätskor och ämnen med låg pulsation på ett skonsamt sätt. Våra specialister väljer ut lämpliga materialkombinationer och anpassar varje pump individuellt till de lokala omständigheterna. Detta framgångsrika arbetssätt säkrar att Hidrostalpumparna också fungerar under svåra förhållanden och därmed uppnår bästa möjliga resultat med hänsyn till verkningsgrad, energieffektivitet och låga livscykelkostnader.
-    Stockningsfri produktion
-    Hög lyftförmåga
-    Skonsam produktion tack vare låga tvärkrafter
-    Hög verkningsgrad
-    Lång livslängd
-    Låg pulsation
-    Kontinuerlig, varvtalsproportionerlig produktion.
-    Hög tryckstabilitet över stor del av driftområdet.

Chose your Country
Australia
Austria
Belarus
Belgium
Canada
China
Czech Republic
Denmark
France
Germany (Eastern Territory)
Germany (Western Territory)
Hungary
Netherlands
Peru
Poland
Spain
Sweden
Switzerland
United Arab Emirates (UAE)
United Kingdom (UK)
United States of America (USA)