top top

Industry

Hidrostal
Applications / Industry
Web_OilAndGas_AdobeStock_164825723

Oil & Gas

In this segment, where often extremely difficult environmental conditions are present, the Hidrostal Screw Centrifugal Pump is able to handle an almost unlimited number of pumping tasks. Thanks to its outstanding properties for pumping difficult media, even those with high solids contents, its unique suitability for gentle handling and, last but not least, its very robust design, it proves itself daily worldwide in countless applications such as on platforms, refineries and other types of plants.

Twój partner, gdy chodzi o pompy wysokiej jakości
Hidrostal produkuje pompy wysokiej jakości
Hidrostal oferuje rozwiązania
Pompy firmy Hidrostal – wysoka sprawność gwarantowana
Pionierzy w technologii pompowej
5
33
4
33
pl
US
3-03
Pulpa celulozowa i papier

Pompy śrubowo-odśrodkowe Hidrostal są stosowane na każdym etapie procesu produkcji papieru: od surowca w postaci zrębków drzewnych po gotową masę celulozową. Wysokiej jakości materiały ze stali szlachetnej dostępne w wersji standardowej, jak również różne wykonania specjalne zapewniają maksymalną wytrzymałość dla danego zastosowania.

Biopaliwa i biogazy

Biomasa, która jest używana jako surowiec do produkcji biopaliw i biogazu, może być łatwo i efektywnie transportowana za pomocą śrubowo-odśrodkowych pomp Hidrostal, również w wyjątkowo wysokim stężeniu w cieczy nośnej. Przepompowywanie zachodzi w przypadku procesów fermentacji surowców i rozdrobnionych materiałów, takich jak osady ściekowe, bioodpady, płynna gnojowica, resztki roślinne w zakładach energetycznych. Oferujemy odpowiednie rozwiązania pompowe do tłoczenia prawie wszystkich surowców wykorzystywanych do produkcji biopaliw i biogazu.

Pobór wody dla energetyki

Nieograniczona jest różnorodność zadań pompowania i wyzwań jakie się z nimi wiążą - od małych elektrowni wodnych po duże wymagające zastosowania wody morskiej. Dwa często wymieniane i bardzo ważne kryteria to dobra wydajność ssania i pompowanie przyjazne dla ryb. Śrubowo-odśrodkowe pompy Hidrostal umożliwiają niezawodną realizację zadań we wszystkich tych sektorach i sprostają stawianym im wysokim wymaganiom.

Ropa naftowa i gaz ziemny

Jest to sektor przemysłu, w którym często występują ekstremalnie trudne warunki, śrubowo-odśrodkowe pompy Hidrostal są w stanie obsłużyć prawie nieograniczoną liczbę zadań pompowych. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom w zakresie pompowania trudnych mediów, nawet tych o wysokiej zawartości cząstek stałych, wyjątkowej przydatności do delikatnego tłoczenia i wreszcie bardzo solidnej konstrukcji, pompy Hidrostal sprawdzają się codziennie na całym świecie w niezliczonych zastosowaniach, np. na platformach wiertniczych , w rafineriach i petrochemiach oraz innych typach instalacji.

Żegluga morska

Śrubowo-odśrodkowa pompa Hidrostal została pierwotnie opracowana do zastosowań w rybołówstwie przybrzeżnym. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom i szerokiej gamie produktów, jest dziś możliwa niezliczona ilość innych zastosowań w przemyśle morskim, także dla szerokiej gamy mediów - nawet tych o bardzo wysokiej zawartości części stałych. W przemyśle stoczniowym są to na przykład systemy zaopatrzenia lub odprowadzania ścieków na małych i największych statkach towarowych lub wycieczkowych oraz w stoczniach. Również na plażach portowych i przybrzeżnych, urządzenia do załadunku i rozładunku lub systemy zaopatrzenia statków towarowych i tankowców są wyposażane w pompy Hidrostal do pompowania szerokiego spektrum różnych cieczy.

Przemysł chemiczny

Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom wykazywanym podczas pompowania trudnych mediów, pompy śrubowo-odśrodkowe Hidrostal idealnie nadają się do stosowania w przemyśle przetwórczym. Ciecze o dużej lepkości mogą być pompowane równie łatwo jak te o bardzo dużej zawartości części stałych. Duża elastyczność w doborze systemu uszczelnień i materiałów konstrukcyjnych, aż po kwasoodporną, nierdzewną stal Duplex pozwala nam zaoferować pompy o wysokich wymaganiach w zakresie odporności na korozję i chemikalia.

Opiłki i chłodziwa

Oszczędzającą miejsce i bardzo wydajną metodą podawania materiału powstającego podczas obróbki jest tłoczenie za pomocą systemów rurowych. Dzięki doskonałej zdolności do tłoczenia cieczy o bardzo wysokiej zawartości części stałych bez zapychania się, możliwe jest bezproblemowe pompowanie nawet wiórów, Pompy śrubowo-odśrodkowe Hidrostal idealnie nadają się do tych zadań. Ze względu na wysoką sprawność hydrauliczną, zużycie energii, koszty eksploatacji są znacznie niższe, niż w przypadku stosowania takich systemów jak przenośniki taśmowe.

Chose your Country
Australia
Austria
Belarus
Belgium
Canada
China
Czech Republic
Denmark
France
Germany (Eastern Territory)
Germany (Western Territory)
Hungary
Netherlands
Peru
Poland
Spain
Sweden
Switzerland
United Arab Emirates (UAE)
United Kingdom (UK)
United States of America (USA)