top top

Food

Hidrostal
Applications / Food
Web_AbatoirWaste_AdobeStock_51359108

Abattoir Waste

Huge quantities of slaughter by-products such as bones and gristle, fats and blood are supplied to the food and adhesives industry and further processed into the desired main or by-products in sometimes complex processes. Thanks to its unique suitability for gentle pumping of delicate and viscous media and its ability to pump liquids with a very high solids content without problems, the Hidrostal Screw Centrifugal Pump is suitable for a large number of applications in this market segment. The Hidrostal pump can be used for almost all individual production steps, from the raw material like bone meal to the media which often appear pasty and viscous in the further manufacturing processes.

Uw partner voor kwaliteitspompen
Hidrostal maakt kwaliteitspompen
Hidrostal biedt oplossingen
Hidrostal pompen - hoog rendement gegarandeerd
Pioniers in pomptechnologie
5
33
4
33
nl
US
4-05
Fruit & Groente

De Hidrostal schroefcentrifugaalpomp met gesloten waaier is speciaal ontwikkeld voor de handling zonder beschadigingen van ruwe producten aan het begin van het voedselproces. Dit geldt ook voor delicaat voedsel als groenten en fruit die in een dragervloeistof kan worden verpompt naar verdere fabricageprocessen zonder schade of kwaliteitsverlies.

Vis & Aquaculture

De naam is de productlijn. Type "F" binnen de verschillende product ranges van Hidrostal schroefcentrifugaalpompen betekent eigenlijk "Vis" en is met de hier toegepaste gesloten pompwaaier uitermate geschikt voor het verpompen van levende vis.

Bier- en moutproductie

Behoedzaam vervoeren van grondstoffen met behulp van de Hidrostal schroefcentrifugaalpompen.

Suiker, melasse en pasta’s

Net als slurries en vloeistoffen met een hoog gehalte aan vaste stoffen, kan de Hidrostal schroefcentrifugaalpomp ook probleemloos worden gebruikt om pasta-achtige, hoog viskeuze materialen te verpompen. Voor deze materialen, waarvan bekend is dat ze moeilijk te transporteren zijn, maken andere toevoersystemen vaak gebruik van het verdringerprincipe, wat een negatieve invloed kan hebben op de conditie met betrekking tot de te verwachten eigenschappen van de materialen. Dankzij zijn uitstekende eigenschappen bij het behoedzaam vervoeren, maakt de Hidrostal-pomp een gelijkmatig continu transport mogelijk zonder de toestand van het materiaal te veranderen en voldoet zo aan de hoogste eisen, zelfs in extreem veeleisende en uitdagende productieprocessen.

Afval van slachthuizen

Grote hoeveelheden slachtafval zoals botten en kraakbeen, vetten en bloed worden geleverd aan de voedingsmiddelen- en lijmindustrie en in soms complexe processen verder verwerkt tot de gewenste hoofd- of bijproducten. Dankzij zijn unieke geschiktheid voor het voorzichtig verpompen van delicate en stroperige materialen en het probleemloos verpompen van vloeistoffen met een zeer hoog gehalte aan vaste stoffen, is de Hidrostal schroefcentrifugaalpomp geschikt voor een groot aantal toepassingen in dit marktsegment. De Hidrostal-pomp kan voor bijna alle afzonderlijke productiestappen worden gebruikt, van de grondstof zoals beendermeel tot de materialen die bij de verdere productieprocessen vaak pasteus en stroperig lijken.

Chose your Country
Australia
Austria
Belarus
Belgium
China
Czech Republic
Denmark
France
Germany (Eastern Territory)
Germany (Western Territory)
Hungary
Netherlands
Peru
Poland
Spain
Sweden
Switzerland
United Arab Emirates (UAE)
United Kingdom (UK)
United States of America (USA)